Lääkeinformaatioverkoston materiaalit

Laadukas lääkeinformaatio

Lääkeinformaatioverkosto on yhteistyössä työstänyt materiaaleja lääkkeiden käyttäjille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Materiaalien tavoitteena on muun muassa tehdä näkyväksi lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan merkitystä lääkehoidon onnistumisen ja lääkkeen turvallisen käytön varmistamisessa. Lääkkeen käyttäjän osallisuus ja osallisuuden varmistaminen on laadukkaan lääkeinformaation keskiössä. 

Materiaaleja on julkaistu vuodesta 2019 alkaen. Niiden sisältö arvioidaan ja päivitetään Lääkeinformaatioverkostossa tehtävien säännöllisten päivityskierrosten avulla.

Materiaalit lääkkeiden käyttäjille

Materiaalit sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskeiset lääketiedon lähteet ja työkalut

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskeiset lääketiedon lähteet ja työkalut (2023)

Suosituksilla pyritään luomaan tasa-arvoa ammattiryhmien ja työpaikkojen välille. Koosteisiin on kerätty suomenkielisiä, virallisia hoito-ohjeita tukevia, luotettavaa lääketietoa antavia sivustoja, jotka on havaittu hyviksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden käytännön työssä.  Osa sivuista on saatavilla myös ruotsiksi. Koosteessa ei ole kaikkea saatavilla olevaa tietoa, vaan mukaan on kerätty sellainen kokonaisuus, jonka voidaan ajatella olevan minimivaatimus hyvässä terveydenhuollon ammattihenkilön työssä. Tavoitteena on, että työnantaja varmistaisi näiden (osittain myös maksullisten) sivustojen olevan käytettävissä ja niiden käyttöön olisi saanut myös koulutusta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskeiset lääketiedon lähteet ja työkalut on koottu myös alla oleviin haitarivalikoihin.

Lääkäreiden keskeisiä lääketiedon lähteitä ja työkaluja

Hoitajien keskeisiä lääketiedon lähteitä ja työkaluja

2. Hoitajien täydentäviä lääketiedon lähteitä ja työkaluja

Sairaalafarmasian ammattilaisten keskeisiä lääketiedon lähteitä ja työkaluja

Internetsivustot

Kirjat/julkaisut

Apteekin farmaseuttisen henkilöstön keskeisiä lääketiedon lähteitä ja työkaluja

Lääkehoidon erilaajuisten tarkistusten ja arviointien yhteydessä käytettävät tietolähteet

Itsehoitoneuvonnan tuki apteekeissa

Lääkkeen tunnistaminen

Rokotteet

Muut

Lääkeinformaation kehittäminen ja Lääkeinformaatioverkoston materiaalit (Lisätietoa)

Lisätietoja

Päivi Kiviranta, kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3522 

Jasmin Paulamäki, tutkija, p. 029 522 3604 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]