Elinsiirtotoiminnan valvonta

Elinsiirtotoiminnan valvonta

Elinsiirtotoimintaa valvovat Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirastot.

Fimean vastuualueena on elinsiirroissa käytettävien elinten laadun ja turvallisuuden valvonta. Fimea myös ylläpitää ajantasaista listaa luovutussairaaloista ja elinsiirtokeskuksesta sekä julkaisee vuosittain elinsiirtokeskuksen antamien tietojen perusteella elinsiirtotoimintaa koskevan toimintakertomuksen.

Lomakkeet:

Elinluovutus- ja siirtotoiminta - Lomake vakaville haittavaikutuksille ja vaaratilanteille