Suljetun käytön valvonta

Suljetun käytön valvonta

Suljettu käyttö on sisätiloissa, pääasiassa laboratorioissa, kasvihuoneissa tai tuotantotiloissa tapahtuvaa tieteelliseen tutkimukseen, tuotekehitykseen tai teolliseen tuotantoon liittyvää muuntogeenisten organismien käyttöä.

Fimea valvoo muuntogeenisten organismien käyttöä suljetuissa tiloissa sekä asiakirjavalvontana että tarkastuksin. Valvonnan pohjana toimivat toiminnanharjoittajien geenitekniikan lautakunnalle tekemät ilmoitukset ja hakemukset, joihin sisältyy mm. kuvaus muuntogeenisten organismien käytöstä sekä riskien arviointi.

Tarkastettavat toiminnanharjoittajat valitaan vuosittaisen valvontasuunnitelman mukaisesti geenitekniikan rekisteriin tallennettujen ilmoitusten ja hakemusten perusteella. Tarvittaessa voidaan tehdä myös muita tarkastuksia.