Potilasjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

Potilasjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

Fimea tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa Potilasneuvottelukunnan ja Lääkeinformaatioverkoston kautta.

Potilasneuvottelukunta

Fimean potilasneuvottelukunnan tavoitteena on tuoda potilasnäkökulmaa viranomaistehtäviin ja luoda suora viestintäyhteys Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välille. Tavoitteena on lisätä viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja tunnettuutta.

Lääkeinformaatioverkosto

Fimea koordinoi kansallista lääkeinformaatioverkostoa, jossa on mukana myös potilasjärjestöjen edustajia. Verkoston tavoitteena on tuottaa ja välittää luotettavaa, potilaille suunnattua lääkeinformaatiota sekä tukea potilaiden osallisuutta lääkehoidoissaan. Lääkeinformaatioverkoston toimijat välittävät lääkkeisiin liittyvää tietoa mm. Tunne lääkkeesi -facebook-sivun kautta.

Lue lisää Fimean potilasneuvottelukunnan ja Lääkeinformaatioverkoston toiminnasta:

Fimean potilasneuvottelukunta

Lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatioverkoston Tunne lääkkeesi -Facebook