Haittavaikutukset

Haittavaikutukset

Kaikki lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua vaikutusta.

Haittavaikutukset voivat ilmetä esimerkiksi erilaisina ruuansulatuskanavan oireina, ihoreaktioina, päänsärkynä tai väsymyksenä. Yleensä lääkkeiden haittavaikutukset ovat lieviä ja usein ne ilmenevät lääkehoidon alussa. Joskus kuitenkin haittavaikutuksen vuoksi lääkehoito on lopetettava tai vaihdettava toiseen. Omasta lääkkeestään onkin hyvä tietää millaisia haittavaikutuksia siitä voi tulla, menevätkö ne yleensä ohi hoidon jatkuessa ja mitkä haittavaikutukset edellyttävät heti yhteydenottoa lääkäriin. Nämä tiedot löytyvät pakkausselosteesta.

Haittavaikutusten yleisyyttä kuvataan esimerkiksi pakkausselosteissa usein termein ”hyvin yleinen”, ”yleinen”, ”melko harvinainen” ja ”harvinainen”. Hyvin yleiseksi luokiteltu haittavaikutus esiintyy useammalla kuin yhdellä kymmenestä lääkkeen käyttäjästä. Yleinen haittavaikutus esiintyy 10–100 henkilöllä tuhannesta käyttäjästä, melko harvinainen haittavaikutus 1–10 tuhannesta käyttäjästä ja harvinainen haittavaikutus 0,1–1 henkilöllä tuhannesta käyttäjästä.

Tietoa oman lääkkeen haittavaikutuksista saa lääkäriltä tai apteekista. Lääkevalmisteen mahdollisia haittavaikutuksia kuvataan myös pakkausselosteessa.

Viranomaiset ja lääkeyritykset keräävät maailmanlaajuisesti lääkkeiden haittavaikutuksia koskevaa tietoa. Tällä tavoin tieto lääkkeen turvallisuudesta vähitellen lisääntyy. Viranomaisia kiinnostavat erityisesti uusien lääkkeiden haittavaikutukset, vakavat haittavaikutukset ja uudet, aiemmin tuntemattomat haittavaikutukset.

Lue lisää haittavaikutuksista:

Mikä on lääke? -tietovihko, kohdasta Lääkkeiden haittavaikutukset (Julkari, pdf)