Lääkinnällisten laitteiden markkinointi

Lääkinnällisten laitteiden markkinointi

Lääkinnällisten laitteiden markkinoinnilla ohjataan sitä, miten laitetta tullaan käyttämään ja kenelle laite on tarkoitettu. Siksi asianmukaisella markkinoinnilla on tärkeä rooli ostopäätösten ohjaamisessa ja siten potilasturvallisuuden edistämisessä. Lääkinnällisten laitteiden markkinointimateriaalin tuleekin olla:

  1. totuudenmukaista eikä sisältää harhaanjohtavia väitteitä;
  2. laadittu siten, että se sisältää oleelliset tiedot lääkinnällisestä laitteesta ja sen käyttötarkoituksesta;
  3. suunnattu oikealle käyttäjäryhmälle.

Tältä sivustolta löydät tietoa lääkinnällisten laitteiden markkinointiväittämiä koskevista vaatimuksista, markkinoinnissa ilmoitettavista tiedoista sekä vinkkejä onnistuneeseen lääkinnällisten laitteiden markkinointiin. Sivuston lopusta löydät linkit lääkinnällisten laitteiden markkinointia säätelevään lainsäädäntöön.

Lääkinnällisten laitteiden markkinointi

Lääkinnällisten laitteiden markkinointi

Lääkinnällisten laitteiden markkinointi - kysymyksiä ja vastauksia

Lääkinnällisten laitteiden markkinointi