Lääketurvatoiminta

Lääketurvatoiminta

Myyntiluvan haltijalla on velvollisuus seurata myyntiluvan saaneen lääkkeen turvallisuutta ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos lääkkeen riski-hyötysuhteessa havaitaan muutoksia. Lääkealan toimijat ja viranomaiset toteuttavat lääketurvatoimintaa muun muassa haittavaikutusseurannan ja riskienhallintatoimien kautta. Fimea valvoo ja toteuttaa lääketurvatoimintaa kansallisesti sekä osana EU:n viranomaisverkostoa.

Katso yhteystiedot tuotevirhetilanteissa.