Lääkityslista

Lääkityslista

Lääkityslista on ajan tasalla oleva listaus kaikista käyttämistäsi lääkkeistä. Tähän listaan merkitään paitsi reseptilääkkeet ja rokotteet, myös mahdolliset itsehoitolääkkeet. Lisäksi listaan on hyvä kirjata käytössä olevat ravintolisät (nk. luontaistuotteet), sillä niillä voi olla yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Lääkityslistasta käytetään muitakin termejä, esimerkiksi lääkelista.

Lääkityslista on tärkeä, sillä ajantasaista tietoa käytössä olevista lääkkeistä ei aina löydy tietojärjestelmistä. Lääkityslista tuo turvaa tilanteissa, joissa ei itse pysty kertomaan lääkityksestään. Lääkityslistan avulla tuntee myös itse lääkkeensä ja niiden käyttötarkoitukset paremmin ja lääkkeistään on helpompi keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Oman listan lisäksi on hyvä muistuttaa ja huolehtia, että läheisiltä löytyy ajan tasalla oleva lääkityslista.

Miten teen lääkityslistan?

Kirjoita lääkityslistaan kaikki tosiasiallisesti käytössäsi olevat reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja saamasi rokotteet. Lisäksi kirjaa listalle käyttämäsi ravintolisät (nk. luontaistuotteet).

Kirjoita jokaisesta valmisteesta:

  • nimi ja vahvuus (esim. milligrammamäärä)
  • annos, jolla lääkettä käytät
  • käyttötarkoitus

Voit tehdä lääkityslistan käsin paperille tai tietokoneella. Lääkityslista voi olla:

  • Käsin kirjoitettu paperille (pdf) tai esimerkiksi potilasjärjestön tuottamalle lomakkeelle
  • Tietokoneen tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla laadittu ja esimerkiksi johonkin pilvipalveluun tallennettu tiedosto
  • Yhteenveto reseptilääkkeistä täydennettynä itsehoitolääkkeillä ja ravintolisillä – Yhteenvedon reseptilääkkeistä voit saada vastaanotolta, apteekista tai tulostaa itse Omakanta-palvelusta. Varmista, että listalla on vain ne lääkkeet, joita oikeasti käytät.
  • Tietokoneella laadittu, esimerkiksi www.laakekortti.fi -verkkopalvelussa

On kuitenkin tärkeää ylläpitää vain yhtä ajantasaista lääkityslistaa ja päivittää sitä aina kun lääkityksessäsi tapahtuu muutoksia. Apua lääkityslistan laatimiseen voi pyytää terveydenhuollosta tai apteekista.

Lääkitystiedon ajantasaistamisen muistilista - terveydenhuollon ammattilaisen tueksi 

Lääkitystiedon ajantasaistamisen muistilista on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöiden työkaluksi. Sitä voidaan hyödyntää milloin tahansa, kun lääkitystietoja on tarpeen selvittää, mutta erityisesti potilaan saapuessa terveydenhuoltoyksikköön ja kotiutuessa tai siirtyessä jatkohoitopaikkaan.

Muistilista on hyödynnettävänä A4-koossa ja taskukorttina suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  Löydät muistilistat Fimean verkkosivuilta.

Lue lisää: