Valvontalautakunta

Valvontalautakunta

Apteekkien osalta valvontalautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan asiat, jotka koskevat lääkelain 40 ja 43 §:ssä tarkoitettua apteekkiluvan myöntämistä, sanotun lain 49 §:ssä tarkoitettua väliaikaista kieltoa hoitaa apteekkia ja lain 50 §:ssä tarkoitettua apteekkiluvan peruuttamista sekä lääkelain 51 §:ssä tarkoitettuja kurinpitotoimia.

Valvontalautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Yhden jäsenistä tulee edustaa farmaseuttista ja yhden oikeudellista asiantuntemusta. Valvontalautakunnasta säädetään laissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (593/2009, 4 §).

Valvontalautakunnan kokoonpano

Valvontalautakunnan seuraavat kokoukset
(päivämäärät sitoumuksetta):

15.5.2024
19.6.2024

 

Lisätietoa:

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, valvontalautakunnan puheenjohtaja, puh 029 522 3220

Sähköpostiosoite muotoa [email protected]