Verkkopalvelun yhteinen eurooppalainen tunnus

Verkkopalvelun yhteinen eurooppalainen tunnus

Euroopan unionin alueella toimivat lailliset, ihmisille ja eläimille lääkkeiden etämyyntiä tarjoavat verkkopalvelut voi tunnistaa yhteisistä tunnuksista.

Euroopan unionissa on ollut käytössä 1.7.2015 alkaen yhteinen tunnus, jota käytetään tunnistamaan ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden myymiseen oikeutetut lailliset apteekin verkkopalvelut.

Lisäksi 28.1.2022 alkaen Euroopassa otetaan käyttöön yhteinen tunnus, jota käytetään tunnistamaan eläinlääkkeiden etämyyntiin oikeutetut verkkopalvelut.

Yhteinen tunnus ihmisille tarkoitetut lääkkeet

Lääkelain (395/1987) 52 b §:n mukaan apteekin verkkopalvelussa tulee olla selvästi näkyvillä lääkedirektiivin mukainen Euroopan unionissa käytössä oleva yhteinen tunnus. Tunnuksen käytössä tulee noudattaa Euroopan komission antamaa asetusta (2014/699/EU) yhteisestä eurooppalaisesta tunnuksesta ja sitä koskevista vaatimuksista.

Fimea on antanut tunnuksen käytöstä tarkempia ohjeita Fimean määräyksessä 1/2015.

Lisätietoa ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden etämyynnistä Euroopassa on koottu Euroopan lääkeviraston ylläpitämälle verkkosivustolle: Buying medicines online.  

Malli yhteisestä tunnuksesta koskien ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä

                              Laillisen verkkoapteekin yhteiseurooppalainen tunnus

Yhteinen tunnus eläimille tarkoitetut lääkkeet

Euroopan komission antaman Eläinlääkeasetuksen (2019/6/EU) mukaan verkkosivustoilla, jotka tarjoavat eläinlääkkeitä myyntiin, on oltava esillä eläinlääkeasetuksen mukainen Euroopan unionissa käytössä oleva yhteinen tunnus. Eläinlääkeasetus ja komission antama asetus eläinlääkkeiden vähittäismyyntiin etämyyntinä tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallista (2021/1904/EU) ovat suoraan toimijoita velvoittavia ja niitä tulee noudattaa tunnuksen käytössä.

Suomessa eläinlääkkeitä saa tarjota etämyyntiin ainoastaan apteekin verkkopalvelussa. Eläinlääkkeiden vähittäisjakeluun oikeutetuissa tahoissa ja eläinlääkkeiden toimittamisluokituksessa voi olla EU:n jäsenmaakohtaisia eroja.

Lisätietoa eläinlääkkeiden etämyynnistä Euroopassa on koottu Euroopan lääkeviraston ylläpitämälle verkkosivustolle: Buying veterinary medicines online

Malli yhteisestä tunnuksesta koskien eläimille tarkoitettuja lääkkeitä

Laillinen apteekin verkkopalvelulogo (eläinlääkkeet)

Yhteisten tunnusten käyttö

Kaikissa apteekin verkkopalveluissa, mukaan lukien etämyyntisovellukset, tulee olla molemmat yhteiset eurooppalaiset tunnukset.

Tunnusten tulee näkyä selvästi verkkopalvelun jokaisella sivulla, joka liittyy lääkkeiden tai eläinlääkkeiden etämyyntiin. Tunnuksiin on lisättävä hyperlinkit Fimean ylläpitämään luetteloon laillisista apteekin verkkopalveluista.

Tunnusten on oltava ohjeiden mukaisia, eikä niitä saa muokata. Tunnuksia ei saa luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille.

Suomessa on käytössä kaksi versiota molemmista tunnuksista: suomenkielinen ja ruotsinkielinen. Suomenkielisiä tunnuksia tulee käyttää verkkopalvelun suomenkielisillä sivuilla ja ruotsinkielisiä tunnuksia vastaavasti ruotsinkielisillä sivuilla.

Apteekkari vastaa, että säädettyjä vaatimuksia tunnuksien käytöstä noudatetaan apteekin verkkopalvelussa. Fimea valvoo tunnusten oikeaa käyttöä.

Yhteisten tunnusten luovutus verkkopalvelun käyttöön

Fimea lähettää tunnukset verkkopalvelua ylläpitäville apteekkareille sähköpostitse siinä vaiheessa, kun se on käsitellyt apteekkarin toimittaman ennakkoilmoituksen verkkopalvelun ylläpitämisestä.

Fimea toimittaa uuden, EU:ssa 28.1.2022 alkaen käyttöönotettavan eläinlääkkeiden etämyynnin oikeudesta kertovan logon kaikille laillista apteekin verkkopalvelua ylläpitäville apteekkareille.

Tieto toimivaltaisesta viranomaisesta verkkopalvelussa

Tunnusten lisäksi ainakin apteekin verkkopalvelun tai mobiilisovelluksen pääsivulla tulee olla toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot. Vähintään seuraavat tiedot tulee esittää:

  • viranomaisen nimi (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea)
  • sähköpostiosoite ([email protected])
  • puhelinnumero (Fimean vaihde 029 522 3341)