MRL-arvot

MRL-arvo (jäämien enimmäismäärä, maximum residue limit)

Jäämien enimmäismäärän perusteena ovat tiedot aineen turvallisuudesta ja sen eläinten kudoksiin jättämistä jäämistä. Huomioon otetaan myös aineen mahdolliset vaikutukset mikrobeihin sekä aineen käyttäytyminen ihmisessä. Näiden tietojen pohjalta määritetään lääkeaineelle ihmisen hyväksyttävän päiväsaannin raja-arvo (acceptable daily intake, ADI), jota käytetään varsinaisen raja-arvon määrittämiseen. MRL-arvo asetetaan niin, ettei elintarvikkeista saatava lääkeaineen määrä ylitä ihmisen hyväksyttävän päiväsaannin raja-arvoa.

Koska lääkeaine saattaa imeytyä, jakautua, hajota ja erittyä eri tavalla eri eläinlajeissa, saman aineen MRL-arvot voivat erota toisistaan eri lajeilla. Jos tutkimustulokset osoittavat, että jäämistä ei ole haittaa ihmisen terveydelle voidaan arvioinnissa todeta, että jäämien enimmäismäärä -arvoa ei tarvita.

Euroopan yhteisössä jäämien enimmäismäärät arvioi Euroopan Lääkeviraston (EMA) Eläinlääkekomitea (CVMP).

Eläinlääkkeet / 2 sivua (MRL-arvot ja Hevonen tuotantoeläimenä) (Lisätietoja antaa)

Lisätietoja antaa:

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, eläinlääkäri (Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö), puh. 029 522 3354, [email protected]