Lääkkeen pakkausseloste

Lääkkeen pakkausseloste

Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Pakkausseloste kuuluu osaksi lääkepakkausta. Se perustuu lääkeyrityksen laatiman terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun valmisteyhteenvedon tietoihin. Pakkausselosteessa on esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Mihin ja miten lääkettä käytetään
  • Milloin valmistetta ei pidä käyttää
  • Millaisia mahdollisia haittavaikutuksia lääkkeen käyttö voi aiheuttaa
  • Muiden lääkkeiden vaikutus käytettävään lääkkeeseen
  • Lääkkeen vaikutus koneidenkäyttökykyyn, esimerkiksi autolla ajamiseen
  • Miten lääke tulee säilyttää

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tai Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyy valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiedot lääkevalmisteen myyntiluvan myöntämisen yhteydessä. Pakkausselosteessa olevia tietoja päivitetään tarvittaessa. Siksi on tärkeää lukea pakkausseloste ennen lääkkeen käyttöä, vaikka lääkettä olisi käyttänyt aiemmin.

Eri lääkeyritykset saattavat painottaa erilaisia asioita, joten samaa vaikuttavaa ainetta sisältävilläkin valmisteilla voi pakkausselosteesta löytyä hieman erilaisia tietoja lääkkeestä. Tietojen tulee kuitenkin perustua tutkimuksiin, joten pakkausselosteita voidaan pitää luotettavina perustiedonlähteinä.