Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä

Antibioottien kulutus eläimillä

Antibioottien kulutus eläimillä

Fimea on seurannut eläinten antibioottien myyntiä lääketukkujen toimittamien tilastojen perusteella vuodesta 1995 alkaen. Yksityiskohtaiset tulokset on koottu Ruokaviraston, Fimean ja Helsingin yliopiston yhteiseen Finres vet-raporttiin, joka sisältää myös tiedot eläimistä eristettyjen bakteerien antibioottiresistenssin kehityksestä Suomessa.

Eläinten mikrobilääkkeiden kokonaismyynti on vuoden 2010 jälkeen vähentynyt kolmanneksella. Lähes kolme neljäsosaa tuotantoeläinten antibiooteista annettiin eläinyksilöille ja loput eläinryhmille. Antibioottiresistenssin torjunnan kannalta tulisi suosia yksilölääkintää aina kun se on mahdollista.

Injektiona annettava penisilliini on Suomessa eläimille ylivoimaisesti eniten myyty mikrobilääke. Seuraavina tulevat suun kautta annettavat sulfonamidi-trimetopriimi yhdistelmä ja tetrasykliinit. Ihmisten reserviantibioottien (WHO:n lista, ihmisten hoidossa kriittisen tärkeät mikrobilääkkeet, HPCIA) myynti eläinten lääkintään on Suomessa erittäin vähäistä.

FINRES-vet raportit (Ruokavirasto)

Kohti eläinlajikohtaisia käyttötietoja 

Pelkkien myyntitietojen perusteella ei voi päätellä mistä muutokset eri lääkeryhmien myynnissä johtuvat. Jotta muutoksia voitaisiin paremmin arvioida, tulisi käytetty lääkemäärä selvittää eläinlajikohtaisesti ja suhteuttaa se eläinten lukumäärään. Komission eläinlääkeasetus (2019/6) edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat Euroopan lääkevirastolle eläinlajikohtaisia käyttötietoja vuodesta 2023 lähtien. Ruokavirasto on aloittanut käyttötietojen keräämisen keväällä 2022. Kokemuksen mukaan kestää 3–5 vuotta, kunnes uuden tietojärjestelmän tulokset ovat luotettavia. 

Toistaiseksi paras työkalu tuotantoeläinten antibioottikulutuksen trendien seurantaan on eurooppalaisen ESVAC-kulutuslukuprojektin populaatiokorjattu myynti. Siinä tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti on suhteutettu tuotantoeläinten kokonaismäärään. Eurooppalaisella mittapuulla Suomessa käytetään vähän antibiootteja tuotantoeläimille. Meillä suositaan kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä ja lääkitään useimmiten eläinyksilöitä ryhmien sijaan. 

Seuraeläinten lukumäärästä ei ole kattavaa tilastoja, joten seuraeläinten tablettien myynti raportoidaan erikseen painoyksikköinä (kg vaikuttavaa ainetta). Vuoden 2010 jälkeen seuraeläinten tablettien myynti Suomessa on vähentynyt 60 %.

Eläinlääkkeet / Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä / Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC (Lisätietoja antaa)

Lisätietoja antaa:

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, eläinlääkäri, puh. 029 522 3354