Tuotevirheet

Jos epäilet tai käy ilmi, että ostamassasi lääkkeessä on virhe tai vika, ota pakkaus mukaasi ja käänny mahdollisimman pian apteekin puoleen. Apteekki selvittää asian edelleen lääkkeen myyntiluvan haltijan (lääkeyritys) kanssa ja tarvittaessa toimittaa virheellisen pakkauksen tutkittavaksi. Lääkeyritys ilmoittaa tuotevirheistä Fimealle.

Millainen tuotevirhe voi olla?

Kaikista laadunvarmistusmenettelyistä huolimatta voi joskus tulla ilmi, että lääkepakkaus ei ole laatuvaatimusten mukainen.

Tuotevirhe voi esimerkiksi olla:

  • Virhe lääkepakkausten merkinnöissä
  • Ominaisuuksiltaan jollain tavalla poikkeava lääke, kuten väärän värinen tabletti tai puuttuva etiketti
  • Pakkauksesta löytyy jotain muuta lääkettä kuin mitä siellä pitäisi olla
  • Virhe tai vika lääkkeen annostelulaitteessa, esimerkiksi esitäytetyssä ruiskussa, laukaistavassa auto-injektorissa tai laitteessa, jonka avulla valmiste hengitetään sisään keuhkoihin

Lääkkeen pakkausselosteessa on kerrottu, miltä lääkkeen pitäisi näyttää. Pakkausselosteessa opastetaan myös, miten lääke annostellaan, annostelulaitetta käytetään ja huolletaan. Joskus vika tai ongelma voi johtua väärästä käyttötavasta, mutta virhe tai vika voi liittyä myös valmistukseen.