Kansallinen luokittelu ja rekisteröinti

Luokittelu ja rekisteröinti

Valmistajan tulee rekisteröityä yksilölliseen käyttöön laitteita valmistavana toimijana joko Fimean CERE-reksiteriin tai EUDAMEDiin. CERE-rekisteriin rekisteröityminen perustuu lakiin 719/2021 ja EUDAMEDiin rekisteröityminen asetukseen 2017/745. EUDAMEDiin rekisteröityvät valmistajat, jotka valmistavat yksilölliseen käyttöön luokan III implantteja. Muut yksilölliseen käyttöön laitteita valmistavat valmistajat rekisteröityvät CERE-rekistereihin. 

Valmistajan rekisteröitymisen lisäksi yksilölliseen käyttöön valmistetut laitteet tulee rekisteröidä CERE-rekisteriin.  Laitteiden rekisteröiminen edellyttää laitteiden luokitusta asetuksen liitteessä VIII kuvattujen luokitussääntöjen mukaisesti.

Yksilölliseen käyttöön tarkoitetun laitteen valmistajan rekisteröinti ja luokittelu