Vastuullisuus

Vastuullisuus

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vastuullisuusraportti perustuu YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja on osa valtionhallinnon yhteistä vastuullisuusraportointia.

Fimean työn yhteiskunnallinen vastuu pohjautuu lakisääteisiin tehtäviimme ja tähtää väestön hyvinvoinnin sekä palvelujen ja etuuksien turvaamiseen. Ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden, veri- ja kudostuotteiden, elinsiirteiden sekä lääkinnällisten tuotteiden käyttäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä eläinlääkäreiden tarpeisiin vastaaminen on ensiarvoinen vastuullisuustavoite viranomaistehtävissämme.

Fimea on sitoutunut edistämään toiminnassaan globaaleja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, Agenda 2030 -ohjelma), jotka ohjaavat maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä. Fimea on tunnistanut toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta neljä olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi toiminnallaan erityisesti vaikuttaa:

  • Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
  • Tavoite 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
  • Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
  • Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Fimean vastuullisuus on kytketty paitsi näihin neljään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin myös Fimean strategiaan. Fimean vastuullisuuslinjaukset ovat:

  • Lääkkeiden ja lääkinnällisten tuotteiden saatavuuteen vastaaminen
  • Tuotantoeläinten turvallinen lääkitys, ympäristön suojelu ja kansallisen lääkehävikin vähentäminen 
  • Innovaatioiden tukeminen ja infrastruktuurin kehittäminen
  • Lääkkeiden turvallisuus ja luotettavan lääkeinformaation tuottaminen

Raportti julkaistaan vuosittain ja sen sisältöä kehitetään Fimean vastuullisuustyön edetessä.

Lue lisää:

Fimean vastuullisuusraportti 2022

Fimean vastuullisuusraportti 2021