Aihevalinta

Fimean HTA-toiminnan painopiste on uusien sairaalalääkkeiden arvioinnissa. Lisäksi Fimea voi erityistapauksissa tai erityisestä pyynnöstä tuottaa arviointikoosteita erilaisiin käyttötarkoituksiin. Fimea ei kuitenkaan lähtökohtaisesti käynnistä arviointeja avohoidossa käytettävistä lääkkeistä, rokotteista, biosimilaareista tai geneerisistä valmisteista.

Fimea valitsee sairaalalääkkeiden HTA-arviointiin soveltuvia aiheita seuraamalla kuukausittain Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitean (CHMP:n) kannanottoja uusien lääkkeiden sekä käyttöaiheen laajennusten myyntilupaprosesseista. Arviointien käynnistämisestä päättää Fimea. Aihevalintaa on tehty systemaattisesti vuoden 2017 alusta lähtien, ja vuodesta 2020 alkaen Fimea on myös julkaissut aihevalintaprosessiin liittyviä tietoja.

Alla on kuukausittain päivittyvä Excel-tiedosto, jossa esitetään lyhyt yhteenveto CHMP:n positiivisista päätöksistä sekä tieto siitä, mistä aiheista Fimea on käynnistänyt tai käynnistää HTA-arvioinnin. Uudet lääkeaineet ja käyttöaiheen laajennukset ovat Excelissä omilla välilehdillään. Meneillään olevat ja valmistuneet arvioinnit löytyvät Arviointiraportit-verkkosivulta.

Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi (pdf)

Mikä on sairaalalääke

Aihevalinta sininen boksi

Lisätietoa:

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].