Arvioidut käsittelyajat

Tietoa Fimeasta / Arvioidut käsittelyajat

Hallintopäätösten arvioidut käsittelyajat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa

Lääkelain (395/1987) mukaiset asiat

Asia Arvioitu käsittelyaika
Tuotteen lääkkeeksi luokittelua koskeva asia 3 kuukautta
Lupa lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun ja sopimusvalmistukseen 3 kuukautta
Apteekkilupa 3 kuukautta
Sivuapteekkilupa 3 kuukautta
Apteekin palvelupistelupa 4 kuukautta
Apteekin väliaikaisen hoitajan määrääminen hakemuksesta 2 viikkoa
Sairaala-apteekki ja lääkekeskuslupa 3 kuukautta
Lääkelain 62 §:n mukainen lupa lääkkeiden toimittamiseen
(ns. laitoslupa)
3 kuukautta
Hyväksyntä testauslaboratorioksi 3 kuukautta

Apteekki- ja sivuapteekkilupien arvioitu käsittelyaika lasketaan hakuajan päättymisajankohdasta lukien.

Ihmisten elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) mukaiset asiat

Asia Arvioitu käsittelyaika
Kudoslaitostoimilupa 3 kuukautta

Veripalvelulain (197/2005) mukaiset asiat

Asia Arvioitu käsittelyaika
Veripalvelulupa 3 kuukautta

Lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain (979/2008) mukaiset asiat

Asia Arvioitu käsittelyaika
Varastointivelvoitteen järjestäminen erityistapauksissa 1 kuukausi
Velvoitteesta vapauttaminen 1 kuukausi
Alituslupa 2 viikkoa

Huumausainelain (373/2008) mukaiset asiat

Asia Arvioitu käsittelyaika
Huumausainelain 2 luvun mukaiset luvat 2 viikkoa

Kaikki edellä ilmoitetut käsittelyajat perustuvat arvioon. Hakemusten täydentäminen ja lisäselvitysten pyytäminen vaikuttavat käsittelyaikoihin.