Apteekkitoiminta

Apteekkien talous

Fimean tehtävänä on kehittää lääkealan ja lääkehuollon toimivuutta ja turvallisuutta (Laki lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 593/2009).

Yksityiset ja yliopistojen apteekit vastaavat avohuollon lääkejakelusta Suomessa. Fimea kokoaa, arvioi ja välittää tietoa apteekkien toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, väestölle, eri sidosryhmille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin.

Apteekkitoiminta Suomessa 2022: 810 yksityistä apteekkia sivuapteekkeineen, 18 yliopistojen apteekkia sivuapteekkeineen, 123 apteekkien palvelupistettä, 248 apteekkien verkkopalvelua, 25 sairaala-apteekkia, 56 lääkekeskusta ja 1 sotilasapteekki. Lisäksi noin 250 apteekkien yhteydessä toimivaa yhtiötä.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2022:25: Lääkkeiden vähittäisjakelu ja apteekkijärjestelmät Euroopassa – selvitys Suomesta ja kymmenestä muusta Euroopan maasta (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2021: Lääketaksan, apteekkimaksun ja apteekkiveron kehittäminen Suomessa - Selvitys muutosehdotuksista, muutosten esteistä ja mahdollisista muutostekijöistä (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 10/2018:
Itsehoitolääkkeiden jakelukanavat Euroopassa - kirjallisuuskatsaus (pdf)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2017:

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa - toimenpiteet ja vaikutukset (pdf)