Lääkehoidon indikaattorit

Lääkehoidon indikaattorit

Lääkkeiden järkevän käytön ja lääkitysturvallisuuden edistämiseksi Fimea tuottaa erilaisia tietotuotteita sekä lääkitysten seurantatietoa indikaattoreiden avulla. Vuoteen 2019 asti Fimean indikaattoritiedot ovat saatavissa sairaanhoitopiireittäin ja ne on koostettu Kelan Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset -rekisteristä. Vuodesta 2020 alkaen indikaattoritiedot ovat saatavissa hyvinvointialueittain ja ne on koostettu kaikista Kelan Kanta-palveluiden Reseptikeskuksen tiedoista.

Indikaattorit

Lue lisää

Lääkekustannukset, monilääkitys ja vältettäviksi suositeltujen lääkkeiden käyttö lisääntyvät iäkkäillä (Sic! XX/2023)

Fimean indikaattoritiedot: Iäkkäiden lääkehoidoissa kehitettävää (Sic! 5.7.2023)

Hyödynnä Fimean avoimia tietotuotteita (Sic! 19.6.2023)

Iäkkäiden lääkkeiden käytön kokonaiskuva tarkentui lähderekisterin muutoksella (Sic! 3/2021)

Monilääkitys ja lääkekustannukset kasvussa iäkkäillä (Sic! 3/2020)

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä (Sic! 1-2/2019)

Lääkkeiden käytön ja kustannusten kehitystä seurataan indikaattoritiedon avulla (Sic! 2/2018)

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta Lääke75+ (Fimea)

Sotekuva-palvelu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Kulutustietoa lääkkeistä (Kela)

Lisätietoa

Juho Wedenoja, Kehittämisylilääkäri, puh. 0295223642