Kansallinen lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö

Ajantasainen lääkealan kansallinen lainsäädäntö on haettavissa Finlex-säädöstietopankista osoitteessa finlex.fi.

Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (593/2009)

Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta (616/2009)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (1282/2023)

Lääkelaki (395/1987)

Lääkeasetus (693/1987)

Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista (979/2008)

Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista (1114/2008)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014)

Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002)

Huumausainelaki (373/2008)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008)

Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta (548/2008)

Veripalvelulaki (197/2005)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta (258/2006)

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (101/2001)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (1302/2007)

Apteekkiverolaki (770/2016)

Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta (1180/2002)

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta (713/2013)

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista 841/2010

Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta (346/1997)

Sairausvakuutuslaki (1224/2004)

Kemikaalilaki (599/2013)

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (594/2001)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöityshoidoista (825/2007)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta (210/2003)

Laki kieltotoimenpiteitä koskevista edustajakanteista (1101/2022)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta (201/2009)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)

Biopankkilaki (688/2012)

Laki laiva-apteekista (584/2015)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laiva-apteekista (589/2015)

Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021)

Laki eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista (629/2010)

Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013)