Rokotteet

Rokotteet

Mitä rokotteet ovat ja miksi niitä käytetään?

Rokotteet ovat lääkevalmisteita, joilla ennaltaehkäistään tartuntatauteja sekä niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia. Rokotuksilla suojataan yksilöä infektiotaudeilta ja siten myös vähennetään taudinaiheuttajien leviämistä väestössä. Rokotuksen tuottama yksilöllinen suoja riippuu monesta tekijästä, joita ovat muun muassa taudinaiheuttajan, rokotteen ja rokotettavan ominaisuudet. Joskus rokotettu voi sairastua rokotuksesta huolimatta, mutta yleensä oireet ovat tällöin lievempiä.

Rokotusten ansiosta monet tartuntataudit, ja niiden jälkitaudit ja komplikaatiot, ovat käyneet Suomessa hyvin harvinaisiksi tai hävinneet.

Miten rokote saa myyntiluvan?

Myyntiluvan saadakseen rokotteella tulee olla tutkimuksin osoitettua näyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta, kuten muillakin lääkevalmisteilla.

Rokotetta kehitetään käytännössä koeputkivaiheen jälkeen tekemällä ensin eläinkokeita ja sitten 1-3 vaiheen tutkimuksia vapaaehtoisilla ihmisillä. Kolmannen vaiheen ihmisillä tehtävässä tutkimuksessa selvitetään erityisesti rokotteen tehoa ja turvallisuutta.

Ennen myyntiluvan myöntämistä lääkeviranomaiset arvioivat, onko tutkimuksin osoitettu näyttö valmisteen hyödyistä niin merkittävä verrattuna mahdollisiin haittoihin, että valmisteelle voidaan saadun näytön perusteella myöntää myyntilupa.

Lisäksi rokotteen valmistusprosessilta edellytetään tarkkoja laatuvaatimuksia, jota lääkeviranomaiset valvovat.

Rokotteiden koostumus

Rokotteet sisältävää vaikuttavaa ainetta ja apuaineita, joita tarvitaan muun muassa sopivan koostumuksen aikaansaamiseksi ja rokotteen säilyvyyden varmistamiseksi. Osassa rokotteita on apuaineena myös tehosteainetta eli adjuvanttia, jonka tarkoituksena on saada aikaan rokotteella parempi ja pitkäkestoisempi suoja. Esimerkiksi alumiiniyhdisteitä on käytetty tehosteaineina. Yhdessä adjuvanttia sisältävässä rokoteannoksessa alumiinin määrä on hyvin vähäinen. Myyntiluvallisen rokotteen ainesosat kerrotaan valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa.

Kansallinen rokotusohjelma

Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Kansallisessa rokotusohjelmassa käytetään myyntiluvallisia rokotteita. Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Rokotus-ohjelman rokotteet rahoitetaan valtion budjetista.

Rokotus-ohjelman rokotuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö. THL kehittää kansallista rokotusohjelmaa ja kuulee Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää (KRAR) sekä seuraa ja arvioi rokotteiden väestötason vaikutuksia. THL jakelee kansallisen rokotusohjelman rokotteet kunnille. Kunnat vastaavat kansallisen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten käytännön toteutuksesta. Lisätietoja tarkemmin THL:n verkkosivuilta (www.thl.fi).

Rokotteiden hankkiminen muun kuin kansallisen rokoteohjelman puitteissa

Kansallinen rokotus-ohjelma ei sisällä kaikkia rokotteita. Rokotteen voi ostaa myös lääkärin reseptillä apteekista ja käydä pistättämässä sen terveyskeskuksessa. Rokotuksen voi käydä hakemassa myös yksityiseltä lääkäriasemalta, esimerkiksi ennen matkalle lähtöä.

Ilmoita rokotteiden haittavaikutuksista Fimeaan

Kaikkiin rokotuksiin liittyy myös haittavaikutuksia, joista tavallisimpia ovat paikallisreaktiot pistoskohdassa kuten esimerkiksi punoitus. Kaikkein harvinaisimpia haittavaikutuksia ei ole mahdollista saada selville ennen rokotteen laajaa käyttöä väestössä.

Rokotteiden turvallisuutta seurataan jatkuvasti kokonaisuutena muun muassa haittavaikutusilmoituksista kertyvän tiedon valossa, ja epäillyistä haittavaikutuksista on tärkeätä ilmoittaa Fimealle. Ilmoitusjärjestelmän tärkein tarkoitus on havaita aiemmin tunnistamattomia ja harvinaisia haittavaikutuksia. Siksi toivotaan ilmoitettavan erityisesti haittavaikutuksista, joita ei ole mainittu epäillyn rokotteen pakkausselosteessa. Rokotteiden epäillyistä haittavaikutuksista ilmoitetaan käyttäen Fimean haittavaikutusilmoituslomaketta.