GLP-valvonta

GLP-valvonta

Hyvä laboratoriokäytäntö eli GLP (Good Laboratory Practice) on laatujärjestelmä, jota tulee noudattaa ei-kliinisissä tutkimuksissa, jotka toimitetaan viranomaisille kemikaalien, lääkkeiden, torjunta-aineiden, elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineiden tai kosmeettisten aineiden rekisteröintiä tai hyväksyntää varten.

GLP-valvonnan yhteystiedot ovat:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
PL 55, 00034 FIMEA
Puh. vaihde 029 522 3341
Faksi 029 522 3001
Kirjaamo: [email protected]

Laavola Mirka, ylitarkastaja, puh. 029 522 3255
Peltomaa Erik, erikoistutkija, puh. 029 522 3238 

[email protected]