GLP-tillsyn

GLP-tillsyn

 

God laboratoriesed, GLP (Good Laboratory Practice) är ett kvalitetssystem som ska iakttas vid icke-kliniska studier som krävs av myndigheterna för registrering eller godkännande av kemikalier, läkemedel, bekämpningsmedel, tillsatser till livsmedel och foder eller kosmetika.

Kontaktuppgifter för GLP-tillsynen:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
PB 55, 00034 FIMEA
Tfn växel 029 522 3341
Fax 029 522 33001
E-post enligt principen fö[email protected]
Registratorskontor: [email protected]

Laavola Mirka, Överinspektör, tel. 029 522 3255
Peltomaa Erik, Specialforskare, tel. 029 522 3238

[email protected]

Läs mer:

OECD Good Laboratory Practice
European Commission Enterprice and Industry/GLP

GLP-laboratorier:

Åbo Universitet,  Institutionen för biomedicin, Bioanalytiska laboratoriet
Berner Ab, Helsinki och Heinävesi
FHAIVE, Tampere
Försöksdjurscentrum, Åbo universitet, Åbo
Syrinx Bioanalytics Oy, Åbo