Ansökan om filialapotekstillstånd

Ansökan om filialapotekstillstånd

För att trygga tillgången till läkemedel kan till apotekstillståndet fogas villkor som gäller apotekets öppettider eller upprätthållandet av ett filialapotek och serviceställe för apotek (läkemedelslagen 40 §). Hållandet av ett filialapotek kan vara en skyldighet (villkor för apotekstillstånd) eller en rättighet.

Villkor för hållande av filialapotek

Fimea förenar apotekstillståndet med villkor för hållandet av ett filialapotek om hållandet av filialapoteket har en speciell betydelse för tryggandet av tillgången på läkemedel på området i fråga.  Villkoret för apotekstillståndet förpliktigar hållande av ifrågavarande filialapotek. Om apotekstillståndet förenas med villkor för hållandet av ett filialapotek har detta nämnts i kungörelsen. Då behöver man inte ansöka om filialapotekstillståndet separat. Ärendet om apotekstillståndet och hållande av filialapoteket behandlas då samtidigt och det görs ett gemensamt beslut.

Filialapotek som rättighet

Om ett filialapotek inte har ställts som villkor för apotekstillståndet, ledigförklaras tillståndet genom en kungörelse som publiceras på webbplatsen. Då ska tillstånd för filialapotek sökas separat och ärendet som gäller tillstånd för filialapotek avgörs separat. Man kan också ansöka om ett filialapotek som rättighet utan att ansöka om apotekstillståndet det tidigare lytt under. Endast apotekare kan ansöka om ett filialapotek som en rättighet. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet beviljar filialapotekstillstånd. Om ett tillstånd har flera sökande, ska tillståndet meddelas den som har de bästa förutsättningarna att driva ett filialapotek, med beaktande av apotekets läge, övriga verksamhetsförutsättningar och, i fråga om ett nytt filialapotekstillstånd, planer för ordnande av filialapoteksverksamhet.

Apotek / Apotekstillstånd / Ansökan om filialapotekstillstånd / Mer information

Mer information

  • Rosenberg Pirjo, sektionschef, tel. 0295223246