Influensa

Influensa

Influensa är en luftvägsinflammation som orsakas av influensavirus. Följdsjukdomar efter influensa är bland annat öroninflammation och lunginflammation, som kan kräva sjukhusvård och orsaka död. Dödsfall efter en influensainfektion beror i allmänhet antingen på en bakterieinfektion som uppkommit som en följdsjukdom eller på att grundsjukdomen förvärrats.

Det finns fyra huvudtyper av influensavirus: A, B, C och D. De årliga epidemierna hos människan orsakas av typerna A och B. I Finland infaller influensaepidemin vanligen mellan november och april. Säsongsinfluensans topp uppnås i allmänhet i februari–mars. En influensaepidemi kan spridas till en global pandemi.

Det bästa skyddet mot influensa är influensavaccinering. Influensa kan också behandlas och förebyggas med virusläkemedel.