Beslut om apotekens placeringsorter

Beslut om apotekens placeringsorter

Enligt 39 § i läkemedelslagen (395/1987) bör det i landet finnas så många apotek att allmänheten om möjligt utan svårighet kan få läkemedel.

Enligt 40 § i läkemedelslagen beviljas apotekstillstånd för drivande av en viss apoteksrörelse inom en kommun eller en del av denna. Enligt motiveringarna till lagen om ändring av läkemedelslagen 895/1996 (RP 118/1996) ska apotekstillstånd beviljas för idkande av apoteksverksamhet inom en kommun alltid när detta bara är möjligt och en del av en kommun ska i första hand användas då det annars finns skäl att befara att stora områden blir utan apotekstjänster.

I förteckningen presenteras apotekens placeringsorter (på Finska) i kommunerna för vilkas del Fimea eller dess företrädare Läkemedelsverket har fattat beslut om apotekens placeringsorter. Om ett beslut om placeringsort inte har fattats utgörs apotekets ort i allmänhet av hela kommunen. Ett undantag utgörs dock av ändrade kommungränser till exempel till följd av kommunsammanslagningar som inte ännu har beaktats med ett nytt beslut om placeringsort. I dylika fall lönar det sig att kontrollera placeringsorten av Fimea.

Besluten om placeringsort gäller apoteken. Placeringsorterna för filialapotek fastställs separat i egna beslut.

Uppgifterna som presenteras på webbplatsen utgör sammanfattningar av besluten om placeringsort. Beslutet i sin helhet kan vid behov begäras från Fimeas registratorskontor.  ([email protected])

Apotek / Beslut om apotekens placeringsorter / Mer information

Mer information

  • Pietiläinen Johannes, överprovisor, tel. 0295223212
  • Rosenberg Pirjo, sektionschef, tel. 0295223246
  • Suvanto Satu, överprovisor, tel. 0295223250