Farmakopé-nyhetsbrev

Nyhetsbrevet med farmakopé-motiv är avsett att vara en nyhetskanal som betjänar intressentgrupperna och som presenterar aktuella farmakopényheter, utbildningsinformation och andra frågor av intresse för intressentgrupperna.

Nyhetsbrevet bearbetas utifrån respons från intressentgrupperna och därför tar vi gärna emot idéer och respons.

Nyhetsbrevet med farmakopé-motiv utkommer cirka tre gånger om året.

De som beställt nyhetsbrevet per e-post kan eventuellt också få andra meddelanden till sin e-post om teman i anslutning till farmakopén avsedda för intressegrupperna, t. ex. utbildningsinformation.

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet eller avbeställa det, ge dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

Beställa nyhetsbrevet!

Prenumerera på Fimeas Nyhetsbrevet.

Beställ

Mer information: Farmakopé-nyhetsbrev

Mer information:

[email protected]