Vävnadsinrättningsregister

Vävnadsinrättningsregister

Fimea upprätthåller ett offentligt register över de vävnadsinrättningar som beviljats tillstånd i Finland. I vävnadsinrättningsregistret antecknas vävnadsinrättningens identifikations- och kontaktuppgifter samt vävnadsinrättningens verksamhetsområde.

Vävnadsinrättningar med verksamhetstillstånd

Alla de vävnadsinrättningar i EU som beviljats verksamhetstillstånd hittas i Europeiska kommissionens förteckning över vävnadsinrättningar (EU Tissue Establishment Compendium).