Ämnen av humant ursprung

Ämnen av humant ursprung

Med ämnen av humant ursprung avses ämnen som har samlats in från människokroppen eller framställts genom bearbetning av ämnen av humant ursprung. Ämnen av humant ursprung är förutom blod, vävnader och celler bland annat mikrobfloran i avföringen och människans bröstmjölk.

Mer information om blodprodukter, vävnader och celler samt övervakningen av dem finns på följande sidor:
-    Övervakning av vävnadsinrättningar
-    Blodtjänstverksamhet

Förordningar om ämnen av humant ursprung

EU 2024/1938 (pdf, EUR-Lex/Officiella tidningen) 

Aktuellt

Fimeas nyhet 18.7.2024: Den nya EU-förordningen ställer höga kvalitetskrav på donation av ämnen av humant ursprung

Vanliga frågor

Ämnen av humant ursprung Ytterligare information

Ytterligare information

Anne Vaskunlahti, sektionschef, tel. 029 522 3249
Sari Tähtiharju, överinspektör, tfn 029 522 3265
Anu Puomila, överinspektör, tel. 029 522 3242
E-postadresserna följer formen [email protected].