Läkemedel och graviditet

Läkemedel och graviditet

Läkemedelsbehandling kan vara nödvändig även under graviditet och amning. Det är viktigt att behandla moderns sjukdom eftersom moderns välmående gynnar även fostret eller barnet som ännu ammas.

Nästan alla läkemedel går genom moderkakan och transporteras till fostret när en gravid kvinna använder dem. Det finns endast ett fåtal läkemedel som man vet att är tydligt skadliga för fostrets utveckling. Vid läkemedelsbehandling under graviditeten ska läkemedel undvikas som man vet att har en skadlig inverkan på fostret och läkemedel om vars risker för fostret det inte ännu finns information om.

Kontrollera alltid om du kan använda ett visst läkemedel under graviditeten. Detta gäller även egenvårdspreparat och läkemedel som används kortvarigt, exempelvis feber- och värkmediciner.

I fall av långtidssjukdomar är en läkemedelsbehandling som pågår under hela graviditeten en förutsättning för att graviditeten ska lyckas. Fråga alltid din läkare om läkemedelsbehandlingens lämplighet redan innan du blir gravid.

Många läkemedel transporteras till modersmjölken. Barnets organism har inte ännu en fullt utvecklad förmåga att behandla läkemedelsämnen. Det kan vara farligt för barnet att utsättas för läkemedel via bröstmjölken. Kontrollera därför alltid om du kan använda ett visst läkemedel när du ammar.

Det finns inte tillräckligt med information om riskerna med så kallade naturprodukter under graviditet och amning. Av den orsaken är det klokast att låta bli att använda dem.

Mer information:

  • Du kan begära mer information om användningen av läkemedel under graviditet eller amning på mödrarådgivningen, av din läkare eller på apoteket.
  • Den teratologiska informationstjänsten ger information om läkemedel som har en skadlig inverkan på fertiliteten och fostrets utveckling och om medicinering under graviditeten. På den teratologiska informationstjänstens webbplats finns information om användningen av läkemedel under graviditet och amning. Informationstjänsten har även en telefontjänst vars kontaktuppgifter ingår i länken nedan.

Läs mer lakemedel_och_graviditet