Checklista för genomförande av läkemedelsbehandlingsplanen

Checklista

  • Utarbeta en tydlig, praktisk och lättförståelig läkemedelsbehandlingsplan tillsammans med de anställda.
  • Utnyttja enhetsspecifik information om läkemedelsbehandlingen, till exempel rapporter om farliga situationer, som grund för läkemedelsbehandlingsplanen.
  • Namnge de personer som ansvarar för enhetens läkemedelsbehandling.
  • Reservera tillräckligt med tid för de anställda att sätta sig in i läkemedelsbehandlingsplanen.
  • Se till att läkemedelsbehandlingsplanen är lättillgänglig och att alla vet var den finns.
  • Främja organisationskulturen och den positiva atmosfären som stöd för genomförandet av läkemedelsbehandlingsplanen.
  • Fungera som en förebild, ge respons och stöd de anställda i genomförandet av läkemedelsbehandlingsplanen.
  • Utnyttja kommunikationen på ett mångsidigt sätt, bland annat i utvärderingen av genomförandet av läkemedelsbehandlingsplanen.
  • Säkerställ att den högre ledningen och andra yrkesgrupper förbinder sig till läkemedelsbehandlingsplanen.
  • Se till att de anställda får en introduktion och ordna utbildning vid behov.