Lääketurvallisuus ja tieto uusi intro

Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsområdet och främjar förnuftig läkemedelsanvändning i syfte att stödja befolkningens hälsa. Vi säkerställer läkemedlens säkerhet, tillgången på läkemedel och förnuftiga läkemedelsbehandlingar. Vi producerar och förmedlar även läkemedelsinformation för att förbättra läkemedelsförsörjningens och -behandlingarnas effektivitet.