Blod som råvara för läkemedel

Blod som råvara för läkemedel

Det går att tillverka olika läkemedelspreparat av blodplasma och blodserum. Till exempel koagulationsfaktorer som isolerats från plasman och immunoglobuliner har en etablerad medicinsk ställning. Utöver dessa används plasman och serumet i andra läkemedelstillämpningar. Insamling av blod eller blodkomponenter som råvara för läkemedel förutsätter ett av Fimea beviljat tillstånd för inrättning för blodtjänst. I fråga om dessa preparat ska man ta i beaktande att eventuella biverkningar ska rapporteras som läkemedelsbiverkningar till Fimea.