Tilläggsuppgifter som ska lämnas i samband med ansökan