Följ upp effekterna av din läkemedelsbehandling

Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?

För att säkerställa en trygg läkemedelsbehandling är det viktigt att veta hur man själv kan följa med läkemedlens nyttiga och skadliga effekter.

Med hjälp av följande frågor kan du diskutera med din läkare eller personalen i apoteket om hur du identifierar och följer upp effekterna av läkemedelsbehandlingen. I bipacksedeln finns också information om läkemedlets effekter.

 • Hur uppföljs effekterna av läkemedelsbehandlingen?
 • Vad är målet med läkemedelsbehandlingen (t.ex. tillfrisknande från sjukdom, symtomen försvinner eller handlingsförmågan förbättras)
 • Kan du själv observera effekterna?
 • Är det nödvändigt att följa upp läkemedlets verkning till exempel genom laboratorieprover?
 • Hur snabbt är läkemedlet avsett att börja verka?
 • När ska du kontakta en läkare om läkemedlet inte börjar verka?

Berätta om läkemedlets effekter till den behandlande läkaren.

Följande frågor stöder diskussionen om läkemedelsbehandlingens biverkningar och interaktioner. Även dessa frågor kan du diskutera med din läkare och personalen på apoteket. Du kan också hitta informationen i bipacksedeln.

 • Ger läkemedlet upphov till förbigående biverkningar i början av användningen?
 • Vilka biverkningar är sådana att du omedelbart ska kontakta den behandlande läkaren?
 • Kan du själv göra något för att förebygga eller lindra biverkningarna?
 • Kan det nya läkemedlet användas tillsammans med andra läkemedel?
 • Lämpar sig egenvårdsläkemedlet att användas tillsammans med dina övriga läkemedel och för dina sjukdomar och är det rätt val för dina symtom?

Berätta för den behandlande läkare eller på apoteket om biverkningarna och övriga problem som läkemedlet orsakar dig.

Gå regelbundet till kontroller som du kommit överens om med sjuk- och hälsovården. Det är bra att regelbundet kolla upp en långtidssjukdom.