Rationell läkemedelsbehandling

Interprofessionellt samarbete

En läkemedelsbehandling är rationell när läkemedelsanvändaren använder de läkemedel som han eller hon behöver, enligt anvisningar, vid rätt tidpunkt och i lämplig dos. Såväl patienten som samhället gynnas av korrekt användning av läkemedel. I praktiken förverkligas en sådan läkemedelsbehandling långtifrån alltid. Enligt forskningsdata uppnår endast cirka en tredjedel av läkemedelsbehandlingarna de planerade målen.

För att främja en rationell läkemedelsbehandling har Fimea sammanställt informationspaket gällande uppdaterad läkemedelslista, identifiering och förebyggande av problem vid läkemedelsbehandling, utvärdering och uppföljning av läkemedelsbehandling samt biosimilarer. Med hjälp av de kompakta informationspaketen strävar man att ge verktyg till social- och hälsovårdspersonal som utför praktiskt arbete.

Läs mer:

Rationell läkemedelsbehandling

Ingredienser av rationell läkemedelsbehandling för hälso- och sjukvårdspersonal