Hästen som produktionsdjur

Hästen som produktionsdjur

Inom Europeiska unionen betraktas hästar som produktionsdjur och därför omfattas deras läkemedel av kraven på fastställande av högsta tillåtna restmängder (MRL). Största delen av hästarna i Europa är dock hobby- och sportdjur vars medicinering kräver ämnen även utanför MRL-förteckningen. För att det ska vara möjligt att medicinera dessa hästar har man inom Europeiska unionen fastställt regler om avvikelser som gäller hästar.

Om en häst inte ska användas som livsmedel ska ett slaktningsförbud antecknas i hästens identifikationshandling (hästpasset) varvid det är möjligt att använda nästan alla läkemedelssubstanser i medicineringen av hästen. Det är möjligt att använda substanser på den av kommissionen fastställda s.k. hästläkemedelslistan (se länk nedan) med en slaktkarenstid på sex månader. Villkoret för undantagsanvändning är att en anteckning om medicineringen görs i hästens identifikationshandling (hästpasset).

SV Eläinlääkkeet / 2 sivua (MRL-arvot ja Hevonen tuotantoeläimenä) (Lisätietoja antaa)

Ytterligare information ges av:

  • Kivilahti-Mäntylä Katariina, veterinär (Fimea, Försäljningstillstånd, Enheten för veterinärmedicinska läkemedel, tel. 029 522 3354, [email protected])