Exportintyg

För produkter som marknadsförs till tredje länder kräver köparlandet ofta ett myndighetsintyg över att det inte finns något hinder för export. Fimea utfärdar på begäran exportintyg för medicintekniska produkter som anmälts till Fimeas CERE-register eller Eudamed. Bestämmelser om exportintyget finns i artikel 60 i förordning 2017/745 eller i artikel 55 i förordning 2017/746. 

Vid behov beviljar Fimea registreringsintyg för medicintekniska produkter som anmälts till Fimea. Registreringsintyg begärs i enlighet med anvisningarna för exportintyget.

Begäran om exportintyg och registreringsintyg ska skickas till adressen: [email protected].

exportintyg