Läkemedelslista

Läkemedelslista

Läkemedelslistan är en uppdaterad lista på alla de läkemedel som du använder. I listan antecknas förutom receptbelagda läkemedel och vaccinationer även eventuella egenvårdsläkemedel. Dessutom är det bra att anteckna eventuella näringstillskott (s.k. naturpreparat), eftersom de kan interagera med läkemedel. Också andra termer används för läkemedelslistan, bl.a. medicinlista.

Läkemedelslistan är viktig, eftersom uppdaterad information om dina läkemedel inte alltid finns i datasystemen. Läkemedelslistan utgör en trygghet då du inte själv kan berätta om din medicinering. Med hjälp av läkemedelslistan har du bättre kännedom om dina läkemedel och deras användningsändamål och det är lättare att diskutera läkemedlen med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Förutom din egen lista är det bra att påminna och se till att också dina anhöriga har en uppdaterad läkemedelslista.

Hur gör jag en läkemedelslista?

I läkemedelslistan ska du skriva upp alla de receptbelagda läkemedel, egenvårdsläkemedel och vacciner som du använder. Anteckna dessutom de kosttillskott du använder (s.k. naturpreparat).

Skriv detta för varje preparat:

  • namn och styrka (t.ex. milligram)
  • dosen du tar av läkemedlet
  • användningsändamål

Du kan skriva läkemedelslistan för hand eller på dator. Läkemedelslistan kan vara:

  • En handskriven lista på ett papper (pdf) eller t.ex. på en blankett av en patientorganisation
  • Ett dokument som skapats i ett textbehandlings- eller kalkylprogram på datorn och som till exempel har sparats i en molntjänst
  • Ett sammandrag av receptbelagda läkemedel kompletterat med egenvårdsläkemedel och kosttillskott – du kan få ett sammandrag av receptbelagda läkemedel på mottagningen, på apoteket eller själv skriva ut det på Mina Kanta-tjänsten. Granska att listan endast innehåller de läkemedel som du verkligen använder.
  • Dokument skapat med dator, till exempel i webbtjänsten www.laakekortti.fi

Det är viktigt att upprätthålla endast en uppdaterad läkemedelslista och att alltid uppdatera den när det sker förändringar i din medicinering. Du kan be hälso- och sjukvården eller apoteket om hjälp med att skriva din läkemedelslista.

Minneslista för uppdatering av läkemedelsinformation som stöd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Minneslistan för uppdatering av läkemedelsinformation är avsedd som ett verktyg för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Den kan utnyttjas när som helst när läkemedelsinformationen behöver utredas, men särskilt när patienten anländer till hälso- och sjukvårdsenheten, skrivs ut eller flyttas någonstans för fortsatt vård.

Minneslistan finns tillgänglig för användning i A4-storlek (pdf) (textmotsvarighet, pdf) och som fickkort A6 (pdf) på svenska, finska och engelska. 

Läs mera:

Presentationen Upprätta en egen läkemedelslista (pdf)

Videon: Vad är en läkemedelslista? (Teckenspråkiga biblioteket, Finlands dövas förbund. Teckenspråk: Finskt teckenspråk, Text: Endast finska)