Marknadsföring av medicintekniska produkter

Marknadsföring av medicintekniska produkter

Marknadsföringen av medicintekniska produkter styr hur produkten ska användas och för vem produkten är avsedd. Därför har ändamålsenlig marknadsföring en viktig roll i styrningen av köpbeslut och därmed i främjandet av patientsäkerheten.

Marknadsföringsmaterialet för medicintekniska produkter ska vara:

  1. sanningsenligt och inte innehålla vilseledande påståenden;
  2. upprättat så att det innehåller väsentliga uppgifter om den medicintekniska produkten och dess användningsändamål;
  3. riktad till rätt användargrupp.

På den här webbplatsen hittar du information om krav på marknadsföringspåståenden om medicintekniska produkter, uppgifter som ska lämnas i marknadsföringen samt tips för lyckad marknadsföring av medicintekniska produkter. I slutet av sidan hittar du länkar till lagstiftningen som reglerar marknadsföringen av medicintekniska produkter.

Marknadsföring av medicintekniska produkter

Marknadsföring av medicintekniska produkter (Q&A)

Marknadsföring av medicintekniska produkter – frågor och svar

Marknadsföring av medicintekniska produkter