Övervakning av transplantationsverksamheten

Övervakning av transplantationsverksamheten

Fimea, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och regionförvaltningsverken övervakar transplantationsverksamheten i Finland.

Fimeas ansvarsområde omfattar övervakning av kvaliteten och säkerheten hos transplantationsorgan. Fimea upprätthåller även en uppdaterad förteckning över organdonationssjukhus och organtransplantationscentret och utger årligen en verksamhetsberättelse över organtransplantationsverksamheten som uppgjorts utifrån information från organtransplantationscentret.

Blanketter:

Donations- och transplantationsverksamhet – Anmälan om allvarliga risksituationer och skadliga verkningar (pdf)