Vad är medicintekniska produkter?

Vad är medicintekniska produkter?

Förutom ventilatorer eller defibrillatorer, som traditionellt betraktas som medicintekniska produkter, innehåller medicintekniska produkter även flera tillbehör som finns i hemmet, till exempel blodtrycksmätare, plåster, glasögon, hörapparat och kondomer. Till medicintekniska produkter räknas även till exempel ögondroppar avsedda för att fukta ögonen eller kall gel som används mot muskelvärk. Graviditets- och laboratorietester är så kallade medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik (IVD).

Hygienprodukter (t.ex. bindor), välbefinnandemätare (t.ex. pulsmätare), personlig skyddsutrustning (t.ex. andningsskydd) eller handdesinfektionsmedel är inte medicintekniska produkter.

Tillverkaren av produkten ansvarar för om produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt. Det är därför viktigt att notera att ingen produktgrupp ensam definierar en produkt som en medicinteknisk produkt, utan användningsändamålet och verkningsmekanismen definierad av tillverkaren är nyckelfaktorer när man ska bedöma om produkten är en medicinteknisk produkt eller någon annan produkt, till exempel ett läkemedel eller en kosmetisk produkt.