FINOSE, ett nordiskt samarbete

FINOSE

Samarbetet är mellan Fimea (Finland), NoMA (Norge) samt TLV (Sverige) och kommer innebära att myndigheterna i projektform gör gemensamma utvärderingar av läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi. En avsiktsförklaring har undertecknats i september 2017 av generaldirektörerna vid Fimea, NoMA och TLV, om att inleda ett samarbete.

Företag som har ett nytt, men ännu inte godkänt läkemedel, är välkomna att kontakta någon av myndigheterna och diskutera ett eventuellt deltagande i en gemensam utvärdering. Företag som väljer att delta, lämnar in sin subventionsansökan eller ett motsvarande underlag för hälsoekonomisk utvärdering, till samtliga tre myndigheter samtidigt som de undertecknar ett avtal som tillåter myndigheterna att dela informationen mellan sig. I övrigt följs de vanliga nationella processerna. Utifrån den gemensamma utvärderingen, kommer varje myndighet att fatta ett enskilt beslut i enlighet med nationell lagstiftning.

Om en utvärdering av relativ effekt har gjorts på EU-nivå inom EUnetHTA, kan Fimea, NoMA och TLV använda den som grund för en gemensam hälsoekonomisk analys.

FINOSE sininen boksi

Ytterligare information ges av

[email protected]

Tuomas Oravilahti, läkemedelsekonom, tfn 0295223521

Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516

E-post enligt principen [email protected]