Europafarmakopen

Europafarmakopén är Europeiska rådets (EN) publikation, vars redaktör är den i Strasbourg belägna enheten som svarar för frågor gällande läkemedelskvalitet European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM).

Farmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Läkemedelsindustrin, läkemedelspartiaffärer, apotek och läkemedelstillsynsmyndigheter använder farmakopén i sin verksamhet.

Europafarmakopén publiceras såväl i tryckt format som i elektroniskt format (på USB-sticka och som en online-version för mobil/läsplatta).

Europafarmakopen, Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet med farmakopé-motiv är avsett att vara en nyhetskanal som betjänar intressentgrupperna och som presenterar aktuella farmakopényheter, utbildningsinformation och andra frågor av intresse för intressentgrupperna. Nyhetsbrevet med farmakopé-motiv utkommer cirka tre gånger om året. Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet eller avbeställa det, ge dina kontaktuppgifter i formuläret nedan.

Läs mer:

Farmakopé-nyhetsbrev

Mer information:

FIMEAPHARMACOPOEIA(a)fimea.fi

Prenumerera på Fimeas Nyhetsbrevet.

Beställ