Strategi

Strategi

Mission

Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsområdet samt främjar rationell användning av läkemedel i syfte att främja befolkningens hälsa.

Vision

Hällbar välfärd med trygga läkemedel och medicintekniska produkter, effektiv service.

Våra värden

Effektiv

 • Vi är en aktiv opinionsbildare i nationella och internationella nätverk.
 • Vi producerar information som stöd för beslutsfattandet.

Föregångare

 • Vi söker nya perspektiv och innovativa funktionssätt med ansvar
 • Vi förutser och utvecklar.

Pålitlig och betjänande

 • Vi betjänar våra kunder öppet och etiskt.
 • Vi håller vad vi lovar.

Samarbetspartner

 • Vi förenar vår kompetens till förmån för gemensamma mål.
 • Vi uppskattar och stöttar varandra.

Våra mål

Betjänande expertis

 • Vi identifierar våra tjänster och vi förstärker processerna.
 • Vi förnyar servicekanalerna.
 • Vi stärker kulturen inom serviceinriktad expertis och växelverkan med intressenterna.

Smidig och möjliggörande verksamhetskultur

 • Vi optimerar vårt sätt att fungera i framtiden.
 • Vi fastställer principerna för ledarskap.
 • Vi fastställer målen för personalens utveckling.

Nationell och internationell effektivitet

 • Vi fastställer målen, verksamhetssätten och prioriteringarna för nationell och internationell påverkan.
 • Vi är finländarnas primära källa till läkemedelsinformation.

Strategisk referensram

Interna omvandlingsfaktorer

 • Delande av information
 • Öppet samarbete med intressentgrupper
 • Närmare samarbete mellan försäljningstillstånds- och HTA-verksamheten
 • Digitalisering
 • Diversifiering av arbetet
 • Fokus på kärnkompetens

Externa ändringsfaktorer

 • Stagnerande Europa, växande Fjärran östern
 • Oförutsägbarhet och krisexponering
 • Globalisering, koncentrering, polarisering
 • Kriminalitet och risker inom läkemedelsbranschen
 • Medborgarna finner sin inre styrka
 • Informationsflöde

Statskoncernens ändringsfaktorer

 • Social- och hälsovårdsreformen
 • Organisationsgränserna suddas ut
 • Öppenhet, transparens, etiska riktlinjer, ansvar
 • Inbesparingar
 • Delade stödtjänster
 • FM statens moderbolag
 • Oberoende av tid och plats

Tekniska omvandlingsfaktorer

 • 24/7 online-världen
 • Avancerade, dyra läkemedelsbehandlingar
 • Förebyggande och läkande läkemedelsbehandlingar
 • ATMP-produkter, implantat, diagnostik
 • Automation inom läkemedelsdistribution
 • Granskningar av teknologin och cybersäkerheten

Strategi