Äldres läkemedelskostnader

Äldres läkemedelskostnader

Denna indikatordata visar de genomsnittliga kostnaderna för läkemedel som har förskrivits till befolkningen som har fyllt 75 år. Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering.

De genomsnittliga läkemedelskostnaderna per patient har ökat med 3,3 % från 2020 till 2022. Ökningen i läkemedelskostnader överstiger klart den konsumentprisindexändring som Statistikcentralen rapporterar för hälsorelaterade kostnader, vilket minskade något mellan 2020 och 2021 och steg med 0,6 % mellan 2021 och 2022. Dessutom bör man beakta att på grund av prisreglering av läkemedel påverkar den allmänna inflationen inte direkt läkemedelspriserna i sig.

Äldres läkemedelskostnader, välfärdområden

Excel-lukija

Äldres läkemedelskostnader, taulukon 1 kuvausteksti

Tabell 1. De genomsnittliga läkemedelskostnaderna för befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) från och med år 2020, för hela landet och enligt välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Äldres läkemedelskostnader, stapeldiagram

Excel-lukija

Äldres läkemedelskostnader, sjukvårdsdistrik

Excel-lukija

Äldres läkemedelskostnader, 2. taulukon kuvausteksti ja lue lisää

Tabell 2. De genomsnittliga läkemedelskostnaderna för befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) under åren 2015–2019, för hela landet och enligt sjukvårdsdistrikt. Källa: FPA, Ersatta läkemedelsleveranser från sjukförsäkringen.

Läs mer

Konsumentprisindex (Statistikcentralen)