Äldres läkemedelskostnader

Äldres läkemedelskostnader

Denna indikatordata visar de genomsnittliga kostnaderna för läkemedel som har förskrivits till befolkningen som har fyllt 75 år. Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering.

De genomsnittliga läkemedelskostnaderna per patient har ökat med 3,3 % från 2020 till 2022. Ökningen i läkemedelskostnader överstiger klart den konsumentprisindexändring som Statistikcentralen rapporterar för hälsorelaterade kostnader, vilket minskade något mellan 2020 och 2021 och steg med 0,6 % mellan 2021 och 2022. Dessutom bör man beakta att på grund av prisreglering av läkemedel påverkar den allmänna inflationen inte direkt läkemedelspriserna i sig.

Äldres läkemedelskostnader, välfärdområden

Excel-lukija

Äldres läkemedelskostnader i Finland och enligt välfärdsområde 2020-2023
Välfärdsområden Sort the table ascending by the column Kostnader € 2023 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2022 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2021 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2020 Sort the table ascending by the column
HELA LANDET 1 125,50 1 128,96 1 110,24 1 092,57
Egentliga Finlands välfärdsområde 1 225,61 1 206,84 1 180,77 1 148,93
Satakunta välfärdsområde 1 109,22 1 096,84 1 060,23 1 038,91
Egentliga Tavastland välfärdsområde 1 215,40 1 200,77 1 156,79 1 121,27
Birkalands välfärdsområde 1 179,93 1 169,04 1 139,19 1 098,22
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1 092,67 1 080,50 1 091,49 1 070,73
Kymmenedalens välfärdsområde 1 105,75 1 123,84 1 128,11 1 105,00
Södra Karelens välfärdsområde 1 075,35 1 072,82 983,93 967,07
Södra Savolax välfärdsområde 1 163,76 1 131,90 1 111,85 1 107,87
Norra Savolax välfärdsområde 1 149,23 1 155,45 1 095,85 1 081,82
Norra Karelens välfärdsområde 1 136,87 1 108,09 1 068,73 1 000,23
Mellersta Finland välfärdsområde 1 156,76 1 152,84 1 130,46 1 109,52
Södra Österbottens välfärdsområde 1 119,07 1 155,77 1 105,41 1 081,78
Österbottens välfärdsområde 1 198,63 1 203,11 1 142,08 1 084,54
Mellersta Österbottens välfärdsområde 1 198,96 1 214,37 1 218,43 1 186,84
Norra Österbottens välfärdsområde 1 149,63 1 192,10 1 193,99 1 171,33
Kajanaland välfärdsområde 1 061,37 1 035,32 1 029,47 1 012,95
Lapplands välfärdsområde 1 137,61 1 120,97 1 146,20 1 167,60
Östra Nylands välfärdsområde 1 083,58 1 049,03 1 029,12 1 064,26
Mellersta Nylands välfärdsområde 1 079,87 1 078,24 1 065,56 1 089,04
Västra Nylands välfärdsområde 1 073,18 1 084,21 1 079,48 1 102,90
Vanda och Kervo välfärdsområde 1 040,49 1 086,38 1 106,11 1 057,52
Helsingfors 1 018,36 1 041,16 1 054,64 1 065,42
Åland 901,54 874,67 903,62 951,19

Äldres läkemedelskostnader, taulukon 1 kuvausteksti

Tabell 1. De genomsnittliga läkemedelskostnaderna för befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) från och med år 2020, för hela landet och enligt välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Tabell 1 i tillgänglig form (pdf)

Äldres läkemedelskostnader, stapeldiagram

Excel-lukija

SV Iäkkäiden lääkekustannukset, pylväskaavion kuvausteksti

Äldres läkemedelskostnader, sjukvårdsdistrik

Excel-lukija

Äldres läkemedelskostnader i Finland och enligt sjukvårdsdistrik 2015-2019
Sjukvårdsdistrikt Sort the table ascending by the column Kostnader € 2019 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2018 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2017 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2016 Sort the table ascending by the column Kostnader € 2015 Sort the table ascending by the column
HELA LANDET 929,68 877,17 840,86 844,99 808,94
Helsingfors och Nyland 910,94 859,66 827,08 836,58 805,78
Egentliga Finland 962,88 890,47 837,88 827,34 777,03
Satakunta 894,17 817,12 785,64 796,27 763,94
Centrala Tavastland 931,75 903,02 849,15 841,22 810,64
Birkaland 935,22 858,80 822,07 829,08 795,27
Päijät-Häme 946,78 902,74 874,70 882,25 845,59
Kymmenedalen 926,97 913,82 888,38 898,36 845,85
Södra Karelen 816,01 803,99 740,15 733,05 705,53
Södra Savolax 972,80 912,14 867,23 875,99 866,87
Östra Savolax 932,58 869,97 804,40 824,39 782,99
Norra Karelen 857,89 816,22 761,65 764,86 766,34
Norra Savolax 915,06 890,06 880,01 880,85 816,22
Mellersta Finland 966,68 909,05 860,73 847,31 824,12
Syd-Österbotten 915,30 857,06 830,17 848,93 804,43
Vasa 911,04 844,50 784,80 791,03 745,48
Mellersta Österbotten 985,26 942,79 873,22 898,81 893,67
Norra Österbotten 1 007,51 1 002,28 1 013,04 1 008,11 951,57
Kajanaland 877,97 790,89 769,10 810,31 811,37
Länsi-Pohja 1 017,59 903,12 861,93 838,42 801,30
Lappland 1 003,89 911,52 848,88 834,11 794,77
Åland 743,46 640,96 597,91 618,08 583,50

Äldres läkemedelskostnader, 2. taulukon kuvausteksti ja lue lisää

Tabell 2. De genomsnittliga läkemedelskostnaderna för befolkningen som har fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) under åren 2015–2019, för hela landet och enligt sjukvårdsdistrikt. Källa: FPA, Ersatta läkemedelsleveranser från sjukförsäkringen.

Tabell 2 i tillgänglig form (pdf)

Läs mer

Konsumentprisindex (Statistikcentralen)