Influensavaccinerna

Influensavaccinerna

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar. Det skyddar inte mot förkylning. Det skydd som influensavaccinet ger varar i cirka ett år.

I Finland ingår influensavaccination i det nationella vaccinationsprogrammet. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccinationen är till stor nytta får influensavaccinet gratis inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) ger sina rekommendationer, och Institutet för hälsa och välfärd väljer varje år vilka vacciner som ska användas och definierar vaccinationernas målgrupper.

De som har rätt till avgiftsfri vaccination får vaccinationen från sin egen hälsostation, som informerar om vaccinationstidpunkterna och -platserna. En del arbetsgivare erbjuder också sina anställda influensavaccin via företagshälsovården. Om man inte är berättigad till ett avgiftsfritt influensavaccin, kan man också köpa vaccinet själv med ett recept på apoteket och besöka hälsovårdscentralen för att få vaccinet injicerat. Influensavaccinet kan också hämtas från en privat läkarstation.

Det influensavaccin som Institutet för hälsa och välfärd (THL) delar ut till personer i alla åldrar från sex månaders ålder under perioden 2023–2024 heter Vaxigrip Tetra. Som alternativ till injicerat vaccin för barn mellan 24 månader och 6 år ska vaccinet Fluenz Tetra ges som nässpray som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Båda är fyrvalent influensavaccin som producerats i ägg. Närmare information om vaccinen finns i vaccinets bipacksedel t.ex. på i Fimeas läkemedelssöktjänst.

Virusstammar

Världshälsoorganisationen (WHO) fastställer och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner årligen de virusstammar som ska användas i vaccinet.

Under influensasäsongen 2023‒2024 är virusstammarna i de fyrvalenta vaccinerna:

Äggproducerade vacciner:

  • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 -liknande virusstam

  • A/Darwin/9/2021 (H3N2) -liknande virusstam

  • B/Austria/1359417/2021 -liknande virusstam (Victoria-grenen)

  • B/Phuket/3073/2013 -liknande virusstam (Yamagata-grenen)

Från apoteken kan man med ett läkemedelsrecept köpa vacciner med flera olika handelsnamn. Virusstammarna i samtliga vacciner motsvarar de årligen uppdaterade internationella rekommendationerna.

Mer information om influensa, vaccinationer och rekommendationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet finns på THL:s webbplats. WHO:s webbplats ger den bästa bilden av det globala läget.

Privatpersoner får råd i frågor som gäller deras hälsotillstånd från hälsovårdscentralen, rådgivningen, företagshälsovården eller en privat läkarstation.