Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre

Denna indikatordata visar antalet medborgare som har fyllt 75 år och som under året har köpt receptbelagda läkemedel som rekommenderas att undvikas enligt Medicin75+ databasen (databaskategori D: "Undvik bruk bland äldre. Risken för skadeverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen. Läkemedlet kan användas i specialfall."). Vid tolkning av dessa siffror bör man beakta att olika år inte är helt jämförbara på grund av förändringar i källregistret och regional klassificering samt det kontinuerliga uppdateringsarbetet i Medicin75+ databasen och eventuella ändringar i klassificeringen av läkemedel mellan olika år.

Under år 2022 använde över en tredjedel av äldre personer i hela landet och i de flesta välfärdsområden läkemedel som rekommenderas att undvikas. Användning av läkemedel som rekommenderas att undvikas kan i sig öka riskerna i samband med läkemedelsbehandling och behovet av hälsovårdsresurser, utan att ge tydliga ytterligare hälsofördelar. Rekommendationer påverkar dock patienters läkemedelsbehandling med fördröjning, särskilt bland användare av långvarig medicinering.

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, välfärdsområden

Excel-lukija

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre i Finland och enligt välfärdsområde 2020-2023
Välfärdsområden Sort the table ascending by the column Användare 2023 Sort the table ascending by the column Befolkning 2023 Sort the table ascending by the column Andel % 2023 Sort the table ascending by the column Användare 2022 Sort the table ascending by the column Befolkning 2022 Sort the table ascending by the column Andel % 2022 Sort the table ascending by the column Användare 2021 Sort the table ascending by the column Befolkning 2021 Sort the table ascending by the column Andel % 2021 Sort the table ascending by the column Användare 2020 Sort the table ascending by the column Befolkning 2020 Sort the table ascending by the column Andel % 2020 Sort the table ascending by the column
HELA LANDET 231 925 670 493 34,6 220 478 645 718 34,1 210 565 615 966 34,2 200 392 585 964 34,2
Egentliga Finlands välfärdsområde 22 243 62 349 35,7 21 075 60 111 35,1 19 837 57 201 34,7 19 840 54 080 36,7
Satakunta välfärdsområde 11 156 32 277 34,6 10 546 31 239 33,8 10 120 29 913 33,8 9 845 28 720 34,3
Egentliga Tavastland välfärdsområde 8 263 23 750 34,8 7 761 22 749 34,1 7 095 21 631 32,8 6 966 20 524 33,9
Birkalands välfärdsområde 21 260 62 967 33,8 20 241 60 591 33,4 19 384 57 629 33,6 18 489 54 663 33,8
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 10 270 30 113 34,1 9 850 28 871 34,1 9 385 27 550 34,1 8 967 26 119 34,3
Kymmenedalens välfärdsområde 9 926 25 047 39,6 9 425 24 318 38,8 9 071 23 305 38,9 8 364 22 488 37,2
Södra Karelens välfärdsområde 6 799 19 065 35,7 6 435 18 504 34,8 6 380 17 839 35,8 5 745 17 220 33,4
Södra Savolax välfärdsområde 7 806 22 386 34,9 7 318 21 849 33,5 7 063 21 000 33,6 6 457 20 303 31,8
Norra Savolax välfärdsområde 12 028 33 273 36,1 11 400 32 195 35,4 11 015 30 978 35,6 10 519 29 760 35,3
Norra Karelens välfärdsområde 8 281 22 917 36,1 7 898 22 182 35,6 7 573 21 265 35,6 7 222 20 196 35,8
Mellersta Finland välfärdsområde 11 847 34 291 34,5 11 263 32 983 34,1 10 855 31 393 34,6 10 231 30 001 34,1
Södra Österbottens välfärdsområde 9 269 26 529 34,9 8 845 25 679 34,4 8 440 24 672 34,2 7 667 23 680 32,4
Österbottens välfärdsområde 7 501 22 799 32,9 7 214 22 236 32,4 6 890 21 501 32,0 6 155 20 494 30,0
Mellersta Österbottens välfärdsområde 3 172 8 755 36,2 3 067 8 347 36,7 2 934 7 889 37,2 2 699 7 512 35,9
Norra Österbottens välfärdsområde 13 991 43 135 32,4 13 315 41 450 32,1 12 846 39 665 32,4 11 970 37 684 31,8
Kajanaland välfärdsområde 3 917 10 649 36,8 3 847 10 382 37,1 3 739 10 063 37,2 3 577 9 787 36,5
Lapplands välfärdsområde 6 948 23 222 29,9 6 862 22 538 30,4 6 515 21 575 30,2 6 349 20 652 30,7
Östra Nylands välfärdsområde 3 950 11 852 33,3 3 678 11 270 32,6 3 484 10 687 32,6 3 356 10 009 33,5
Mellersta Nylands välfärdsområde 7 006 20 063 34,9 6 485 18 964 34,2 6 203 17 823 34,8 5 960 16 522 36,1
Västra Nylands välfärdsområde 15 629 46 162 33,9 14 938 43 809 34,1 13 975 41 151 34,0 13 284 38 302 34,7
Vanda och Kervo välfärdsområde 7 969 23 253 34,3 7 492 22 086 33,9 7 019 20 707 33,9 6 680 19 240 34,7
Helsingfors 20 912 61 821 33,8 19 873 59 712 33,3 19 203 57 071 33,6 18 461 54 368 34,0
Åland 1 229 3 818 32,2 1 220 3 653 33,4 1 131 3 458 32,7 1 115 3 284 34,0

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, 1. taulukon kuvausteksti

Tabell 1. Andelen personer av befolkningen som fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har använt läkemedel av klass D från Fimeas Medicin75+ databas, från och med år 2020, i hela landet och efter välfärdsområden. Källa: FPA, Kanta-tjänsternas Receptcenter.

Tabell 1 i tillgänglig form (pdf)

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, stapeldiagram

Excel-lukija

SV Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, pylväskaavion kuvausteksti

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, tabell

Excel-lukija

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre i Finland och enligt sjukvårdsdistrikt 2015-2019
Sjukvårdsdistrikt Sort the table ascending by the column Användare 2019 Sort the table ascending by the column Befolkning 2019 Sort the table ascending by the column Andel % 2019 Sort the table ascending by the column Användare 2018 Sort the table ascending by the column Befolkning 2018 Sort the table ascending by the column Andel % 2018 Sort the table ascending by the column Användare 2017 Sort the table ascending by the column Befolkning 2017 Sort the table ascending by the column Andel % 2017 Sort the table ascending by the column Användare 2016 Sort the table ascending by the column Befolkning 2016 Sort the table ascending by the column Andel % 2016 Sort the table ascending by the column Användare 2015 Sort the table ascending by the column Befolkning 2015 Sort the table ascending by the column Andel % 2015 Sort the table ascending by the column
HELA LANDET 117 015 561 292 20,9 114 140 549 051 20,8 118 938 585 608 20,3 125 552 535 795 23,4 127 073 515 333 24,7
Helsingfors och Nyland 28 933 129 631 22,3 28 702 124 407 23,1 29 192 131 994 22,1 30 540 117 697 25,9 30 444 111 708 27,3
Egentliga Finland 11 358 52 263 21,7 11 253 51 055 22,0 11 833 54 523 21,7 12 586 50 057 25,1 12 669 48 287 26,2
Satakunta 5 430 27 837 19,5 5 444 27 471 19,8 5 752 29 422 19,6 6 109 27 255 22,4 6 175 26 451 23,4
Centrala Tavastland 4 028 19 647 20,5 3 980 19 289 20,6 4 117 20 565 20,0 4 477 19 002 23,6 4 661 18 324 25,4
Birkaland 10 987 54 876 20,0 10 936 53 565 20,4 11 460 57 111 20,1 11 983 52 213 22,9 12 038 50 376 23,9
Päijät-Häme 5 316 25 393 20,9 5 392 24 600 21,9 5 596 26 145 21,4 5 850 23 776 24,6 5 908 22 706 26,0
Kymmenedalen 5 012 21 584 23,2 4 799 21 243 22,6 4 984 22 748 21,9 5 172 20 971 24,7 5 160 20 298 25,4
Södra Karelen 3 522 16 829 20,9 3 282 16 691 19,7 3 355 17 828 18,8 3 564 16 522 21,6 3 654 15 952 22,9
Södra Savolax 2 860 14 033 20,4 3 010 13 873 21,7 3 173 14 857 21,4 3 289 13 843 23,8 3 395 13 413 25,3
Östra Savolax 1 142 6 342 18,0 1 220 6 246 19,5 1 303 6 696 19,5 1 431 6 231 23,0 1 451 6 139 23,6
Norra Karelen 4 139 19 754 20,9 3 888 19 635 19,8 4 106 21 081 19,5 4 356 19 543 22,3 4 458 18 929 23,6
Norra Savolax 6 171 28 212 21,9 6 009 27 965 21,5 6 309 29 962 21,1 6 806 27 858 24,4 7 076 27 107 26,1
Mellersta Finland 5 407 25 871 20,9 4 837 25 497 19,0 5 183 27 213 19,1 5 491 25 100 21,9 5 570 24 149 23,1
Syd-Österbotten 4 493 22 986 19,6 4 519 22 785 19,8 4 717 24 388 19,3 5 128 22 819 22,5 5 358 22 264 24,1
Vasa 3 190 18 928 16,9 3 343 18 609 18,0 3 530 19 853 17,8 3 650 18 267 20,0 3 600 17 672 20,4
Mellersta Österbotten 1 851 8 408 22,0 1 747 8 224 21,2 1 863 8 811 21,1 1 926 8 120 23,7 2 014 7 796 25,8
Norra Österbotten 6 711 35 718 18,8 5 899 35 182 16,8 6 197 37 385 16,6 6 514 34 088 19,1 6 719 32 401 20,7
Kajanaland 2 072 9 500 21,8 1 784 9 440 18,9 1 920 10 123 19,0 2 048 9 446 21,7 1 994 9 151 21,8
Länsi-Pohja 1 225 7 173 17,1 1 158 7 209 16,1 1 207 7 735 15,6 1 229 7 166 17,1 1 312 6 947 18,9
Lappland 2 528 13 182 19,2 2 269 13 073 17,4 2 474 14 014 17,6 2 722 13 033 20,9 2 730 12 543 21,8
Åland 628 3 125 20,1 573 2 992 19,2 568 3 154 18,0 589 2 788 21,1 584 2 720 21,5

Användning av läkemedel som bör undvikas bland äldre, 2. taulukon kuvausteksti ja lue lisää

Tabell 2. Andelen personer av befolkningen som fyllt 75 år (minst 75 år vid årets slut) och som har använt läkemedel av klass D från Fimeas Medicin75+ databas, för åren 2015–2019, i hela landet och efter sjukvårdsdistrikt. Källa: FPA, Ersatta läkemedelsleveranser från sjukförsäkringen.

Tabell 2 i tillgänglig form (pdf)

Läs mer

Medicin75+ databas (fimea.fi)