Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä

Tämä indikaattoritieto kertoo niiden 75 vuotta täyttäneiden kansalaisten lukumäärät, jotka ovat ostaneet apteekista vuoden aikana Lääke75+ tietokannassa vältettäväksi suositeltuja reseptilääkkeitä (tietokannan luokka D: "Vältä käyttöä iäkkäillä. Lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Käyttö mahdollista erityistapauksissa."). Lukuja arvioitaessa tulee huomioida, että eri vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen sekä lähderekisterin ja alueluokituksen muutoksista että Lääke75+ tietokannan jatkuvasta päivitystyöstä ja sen aiheuttamista mahdollisista lääkeaineiden luokitusmuutoksista eri vuosien välillä.

Vuonna 2022 koko maassa ja suurimmalla osalla hyvinvointialueista yli kolmasosa iäkkäistä käytti vältettäviksi suositeltuja lääkkeitä. Vältettäviksi suositeltujen lääkkeiden käyttö voi itsessään lisätä lääkehoitoon liittyviä riskejä ja terveydenhuollon resurssien käyttötarvetta tuomatta selkeitä lisähyötyjä terveyden kannalta. Suositukset kuitenkin vaikuttavat potilaiden lääkehoitoon aina viiveellä, erityisesti pitkäaikaislääkkeiden käyttäjillä.
 

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, hyvinvointialueiden taulukko

Excel-lukija

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä Suomessa ja hyvinvointialueittain 2020-2022
Hyvinvointialueet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 200392 585964 34.2 210565 615966 34.2 220478 645718 34.1
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 19840 54080 36.7 19837 57201 34.7 21075 60111 35.1
Satakunnan hyvinvointialue 9845 28720 34.3 10120 29913 33.8 10546 31239 33.8
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 6966 20524 33.9 7095 21631 32.8 7761 22749 34.1
Pirkanmaan hyvinvointialue 18489 54663 33.8 19384 57629 33.6 20241 60591 33.4
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 8967 26119 34.3 9385 27550 34.1 9850 28871 34.1
Kymenlaakson hyvinvointialue 8364 22488 37.2 9071 23305 38.9 9425 24318 38.8
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 5745 17220 33.4 6380 17839 35.8 6435 18504 34.8
Etelä-Savon hyvinvointialue 6457 20303 31.8 7063 21000 33.6 7318 21849 33.5
Pohjois-Savon hyvinvointialue 10519 29760 35.3 11015 30978 35.6 11400 32195 35.4
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 7222 20196 35.8 7573 21265 35.6 7898 22182 35.6
Keski-Suomen hyvinvointialue 10231 30001 34.1 10855 31393 34.6 11263 32983 34.1
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 7667 23680 32.4 8440 24672 34.2 8845 25679 34.4
Pohjanmaan hyvinvointialue 6155 20494 30.0 6890 21501 32.0 7214 22236 32.4
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 2699 7512 35.9 2934 7889 37.2 3067 8347 36.7
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 11970 37684 31.8 12846 39665 32.4 13315 41450 32.1
Kainuun hyvinvointialue 3577 9787 36.5 3739 10063 37.2 3847 10382 37.1
Lapin hyvinvointialue 6349 20652 30.7 6515 21575 30.2 6862 22538 30.4
Itä-Uusimaan hyvinvointialue 3356 10009 33.5 3484 10687 32.6 3678 11270 32.6
Keski-Uusimaan hyvinvointialue 5960 16522 36.1 6203 17823 34.8 6485 18964 34.2
Länsi-Uusimaan hyvinvointialue 13284 38302 34.7 13975 41151 34.0 14938 43809 34.1
Vantaa-Keravan hyvinvointialue 6680 19240 34.7 7019 20707 33.9 7492 22086 33.9
Helsinki 18461 54368 34.0 19203 57071 33.6 19873 59712 33.3
Ahvenanmaa 1115 3284 34.0 1131 3458 32.7 1220 3653 33.4

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, 1. taulukon kuvausteksti

Taulukko 1. Fimean Lääke75+ tietokannan D-luokan lääkkeitä käyttäneiden osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa), vuodesta 2020 alkaen, koko maa ja hyvinvointialueittain. Lähde: Kela, Kanta-palveluiden Reseptikeskus.

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, pylväsdiagrammi

Excel-lukija

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, taulukko

Excel-lukija

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä Suomessa ja sairaanhoitopiireittäin 2015-2019
Sairaanhoitopiirit Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 127073 515333 24.7 125552 535795 23.4 118938 585608 20.3 114140 549051 20.8 117015 561292 20.9
Helsinki ja Uusimaa 30444 111708 27.3 30540 117697 25.9 29192 131994 22.1 28702 124407 23.1 28933 129631 22.3
Varsinais-Suomi 12669 48287 26.2 12586 50057 25.1 11833 54523 21.7 11253 51055 22.0 11358 52263 21.7
Satakunta 6175 26451 23.4 6109 27255 22.4 5752 29422 19.6 5444 27471 19.8 5430 27837 19.5
Kanta-Häme 4661 18324 25.4 4477 19002 23.6 4117 20565 20.0 3980 19289 20.6 4028 19647 20.5
Pirkanmaa 12038 50376 23.9 11983 52213 22.9 11460 57111 20.1 10936 53565 20.4 10987 54876 20.0
Päijät-Häme 5908 22706 26.0 5850 23776 24.6 5596 26145 21.4 5392 24600 21.9 5316 25393 20.9
Kymenlaakso 5160 20298 25.4 5172 20971 24.7 4984 22748 21.9 4799 21243 22.6 5012 21584 23.2
Etelä-Karjala 3654 15952 22.9 3564 16522 21.6 3355 17828 18.8 3282 16691 19.7 3522 16829 20.9
Etelä-Savo 3395 13413 25.3 3289 13843 23.8 3173 14857 21.4 3010 13873 21.7 2860 14033 20.4
Itä-Savo 1451 6139 23.6 1431 6231 23.0 1303 6696 19.5 1220 6246 19.5 1142 6342 18.0
Pohjois-Karjala 4458 18929 23.6 4356 19543 22.3 4106 21081 19.5 3888 19635 19.8 4139 19754 20.9
Pohjois-Savo 7076 27107 26.1 6806 27858 24.4 6309 29962 21.1 6009 27965 21.5 6171 28212 21.9
Keski-Suomi 5570 24149 23.1 5491 25100 21.9 5183 27213 19.1 4837 25497 19.0 5407 25871 20.9
Etelä-Pohjanmaa 5358 22264 24.1 5128 22819 22.5 4717 24388 19.3 4519 22785 19.8 4493 22986 19.6
Vaasa 3600 17672 20.4 3650 18267 20.0 3530 19853 17.8 3343 18609 18.0 3190 18928 16.9
Keski-Pohjanmaa 2014 7796 25.8 1926 8120 23.7 1863 8811 21.1 1747 8224 21.2 1851 8408 22.0
Pohjois-Pohjanmaa 6719 32401 20.7 6514 34088 19.1 6197 37385 16.6 5899 35182 16.8 6711 35718 18.8
Kainuu 1994 9151 21.8 2048 9446 21.7 1920 10123 19.0 1784 9440 18.9 2072 9500 21.8
Länsi-Pohja 1312 6947 18.9 1229 7166 17.1 1207 7735 15.6 1158 7209 16.1 1225 7173 17.1
Lappi 2730 12543 21.8 2722 13033 20.9 2474 14014 17.6 2269 13073 17.4 2528 13182 19.2
Ahvenanmaa 584 2720 21.5 589 2788 21.1 568 3154 18.0 573 2992 19.2 628 3125 20.1

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, 2. taulukon kuvausteksti ja lue lisää

Taulukko 2. Fimean Lääke75+ tietokannan D-luokan lääkkeitä käyttäneiden osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa), vuodet 2015–2019, koko maa ja sairaanhoitopiireittäin. Lähde: Kela, Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset.

Lue lisää

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta Lääke75+ (Fimea.fi)