Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä

Tämä indikaattoritieto kertoo niiden 75 vuotta täyttäneiden kansalaisten lukumäärät, jotka ovat ostaneet apteekista vuoden aikana Lääke75+ tietokannassa vältettäväksi suositeltuja reseptilääkkeitä (tietokannan luokka D: "Vältä käyttöä iäkkäillä. Lääkeaineen haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Käyttö mahdollista erityistapauksissa."). Lukuja arvioitaessa tulee huomioida, että eri vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen sekä lähderekisterin ja alueluokituksen muutoksista että Lääke75+ tietokannan jatkuvasta päivitystyöstä ja sen aiheuttamista mahdollisista lääkeaineiden luokitusmuutoksista eri vuosien välillä.

Vuonna 2022 koko maassa ja suurimmalla osalla hyvinvointialueista yli kolmasosa iäkkäistä käytti vältettäviksi suositeltuja lääkkeitä. Vältettäviksi suositeltujen lääkkeiden käyttö voi itsessään lisätä lääkehoitoon liittyviä riskejä ja terveydenhuollon resurssien käyttötarvetta tuomatta selkeitä lisähyötyjä terveyden kannalta. Suositukset kuitenkin vaikuttavat potilaiden lääkehoitoon aina viiveellä, erityisesti pitkäaikaislääkkeiden käyttäjillä.
 

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, hyvinvointialueiden taulukko

Excel-lukija

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä Suomessa ja hyvinvointialueittain 2020-2023
Hyvinvointialueet Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2023 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2023 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2023 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 231 925 670 493 34,6 220 478 645 718 34,1 210 565 615 966 34,2 200 392 585 964 34,2
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 22 243 62 349 35,7 21 075 60 111 35,1 19 837 57 201 34,7 19 840 54 080 36,7
Satakunnan hyvinvointialue 11 156 32 277 34,6 10 546 31 239 33,8 10 120 29 913 33,8 9 845 28 720 34,3
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 8 263 23 750 34,8 7 761 22 749 34,1 7 095 21 631 32,8 6 966 20 524 33,9
Pirkanmaan hyvinvointialue 21 260 62 967 33,8 20 241 60 591 33,4 19 384 57 629 33,6 18 489 54 663 33,8
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 10 270 30 113 34,1 9 850 28 871 34,1 9 385 27 550 34,1 8 967 26 119 34,3
Kymenlaakson hyvinvointialue 9 926 25 047 39,6 9 425 24 318 38,8 9 071 23 305 38,9 8 364 22 488 37,2
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 6 799 19 065 35,7 6 435 18 504 34,8 6 380 17 839 35,8 5 745 17 220 33,4
Etelä-Savon hyvinvointialue 7 806 22 386 34,9 7 318 21 849 33,5 7 063 21 000 33,6 6 457 20 303 31,8
Pohjois-Savon hyvinvointialue 12 028 33 273 36,1 11 400 32 195 35,4 11 015 30 978 35,6 10 519 29 760 35,3
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 8 281 22 917 36,1 7 898 22 182 35,6 7 573 21 265 35,6 7 222 20 196 35,8
Keski-Suomen hyvinvointialue 11 847 34 291 34,5 11 263 32 983 34,1 10 855 31 393 34,6 10 231 30 001 34,1
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 9 269 26 529 34,9 8 845 25 679 34,4 8 440 24 672 34,2 7 667 23 680 32,4
Pohjanmaan hyvinvointialue 7 501 22 799 32,9 7 214 22 236 32,4 6 890 21 501 32,0 6 155 20 494 30,0
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 3 172 8 755 36,2 3 067 8 347 36,7 2 934 7 889 37,2 2 699 7 512 35,9
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 13 991 43 135 32,4 13 315 41 450 32,1 12 846 39 665 32,4 11 970 37 684 31,8
Kainuun hyvinvointialue 3 917 10 649 36,8 3 847 10 382 37,1 3 739 10 063 37,2 3 577 9 787 36,5
Lapin hyvinvointialue 6 948 23 222 29,9 6 862 22 538 30,4 6 515 21 575 30,2 6 349 20 652 30,7
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 3 950 11 852 33,3 3 678 11 270 32,6 3 484 10 687 32,6 3 356 10 009 33,5
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 7 006 20 063 34,9 6 485 18 964 34,2 6 203 17 823 34,8 5 960 16 522 36,1
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 15 629 46 162 33,9 14 938 43 809 34,1 13 975 41 151 34,0 13 284 38 302 34,7
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 7 969 23 253 34,3 7 492 22 086 33,9 7 019 20 707 33,9 6 680 19 240 34,7
Helsingin kaupunki 20 912 61 821 33,8 19 873 59 712 33,3 19 203 57 071 33,6 18 461 54 368 34,0
Ahvenanmaa 1 229 3 818 32,2 1 220 3 653 33,4 1 131 3 458 32,7 1 115 3 284 34,0

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, 1. taulukon kuvausteksti

Taulukko 1. Fimean Lääke75+ tietokannan D-luokan lääkkeitä käyttäneiden osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa), vuodesta 2020 alkaen, koko maa ja hyvinvointialueittain. Lähde: Kela, Kanta-palveluiden Reseptikeskus.

Taulukko 1 saavutettavassa muodossa (pdf)

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, pylväsdiagrammi

Excel-lukija

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, pylväskaavion kuvausteksti

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, taulukko

Excel-lukija

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä Suomessa ja sairaanhoitopiireittäin 2015-2019
Sairaanhoitopiirit Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2017 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2016 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Käyttäjät 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Väestö 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti Osuus % 2015 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
KOKO MAA 117 015 561 292 20,9 114 140 549 051 20,8 118 938 585 608 20,3 125 552 535 795 23,4 127 073 515 333 24,7
Helsinki ja Uusimaa 28 933 129 631 22,3 28 702 124 407 23,1 29 192 131 994 22,1 30 540 117 697 25,9 30 444 111 708 27,3
Varsinais-Suomi 11 358 52 263 21,7 11 253 51 055 22,0 11 833 54 523 21,7 12 586 50 057 25,1 12 669 48 287 26,2
Satakunta 5 430 27 837 19,5 5 444 27 471 19,8 5 752 29 422 19,6 6 109 27 255 22,4 6 175 26 451 23,4
Kanta-Häme 4 028 19 647 20,5 3 980 19 289 20,6 4 117 20 565 20,0 4 477 19 002 23,6 4 661 18 324 25,4
Pirkanmaa 10 987 54 876 20,0 10 936 53 565 20,4 11 460 57 111 20,1 11 983 52 213 22,9 12 038 50 376 23,9
Päijät-Häme 5 316 25 393 20,9 5 392 24 600 21,9 5 596 26 145 21,4 5 850 23 776 24,6 5 908 22 706 26,0
Kymenlaakso 5 012 21 584 23,2 4 799 21 243 22,6 4 984 22 748 21,9 5 172 20 971 24,7 5 160 20 298 25,4
Etelä-Karjala 3 522 16 829 20,9 3 282 16 691 19,7 3 355 17 828 18,8 3 564 16 522 21,6 3 654 15 952 22,9
Etelä-Savo 2 860 14 033 20,4 3 010 13 873 21,7 3 173 14 857 21,4 3 289 13 843 23,8 3 395 13 413 25,3
Itä-Savo 1 142 6 342 18,0 1 220 6 246 19,5 1 303 6 696 19,5 1 431 6 231 23,0 1 451 6 139 23,6
Pohjois-Karjala 4 139 19 754 20,9 3 888 19 635 19,8 4 106 21 081 19,5 4 356 19 543 22,3 4 458 18 929 23,6
Pohjois-Savo 6 171 28 212 21,9 6 009 27 965 21,5 6 309 29 962 21,1 6 806 27 858 24,4 7 076 27 107 26,1
Keski-Suomi 5 407 25 871 20,9 4 837 25 497 19,0 5 183 27 213 19,1 5 491 25 100 21,9 5 570 24 149 23,1
Etelä-Pohjanmaa 4 493 22 986 19,6 4 519 22 785 19,8 4 717 24 388 19,3 5 128 22 819 22,5 5 358 22 264 24,1
Vaasa 3 190 18 928 16,9 3 343 18 609 18,0 3 530 19 853 17,8 3 650 18 267 20,0 3 600 17 672 20,4
Keski-Pohjanmaa 1 851 8 408 22,0 1 747 8 224 21,2 1 863 8 811 21,1 1 926 8 120 23,7 2 014 7 796 25,8
Pohjois-Pohjanmaa 6 711 35 718 18,8 5 899 35 182 16,8 6 197 37 385 16,6 6 514 34 088 19,1 6 719 32 401 20,7
Kainuu 2 072 9 500 21,8 1 784 9 440 18,9 1 920 10 123 19,0 2 048 9 446 21,7 1 994 9 151 21,8
Länsi-Pohja 1 225 7 173 17,1 1 158 7 209 16,1 1 207 7 735 15,6 1 229 7 166 17,1 1 312 6 947 18,9
Lappi 2 528 13 182 19,2 2 269 13 073 17,4 2 474 14 014 17,6 2 722 13 033 20,9 2 730 12 543 21,8
Ahvenanmaa 628 3 125 20,1 573 2 992 19,2 568 3 154 18,0 589 2 788 21,1 584 2 720 21,5

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäillä, 2. taulukon kuvausteksti ja lue lisää

Taulukko 2. Fimean Lääke75+ tietokannan D-luokan lääkkeitä käyttäneiden osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä (ikä vähintään 75 vuotta kyseisen vuoden lopussa), vuodet 2015–2019, koko maa ja sairaanhoitopiireittäin. Lähde: Kela, Sairausvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset.

Taulukko 2 saavutettavassa muodossa (pdf)

Lue lisää

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta Lääke75+ (Fimea.fi)